• Язык:
    Чешский (Čeština)

Moji čtenáři

Мои читатели

Žil starý tulák v Adis-Abebě,

v bojích si podmanil mnohý kmen,

poslal mi černého bojovníka svého

s pozdravem, z veršů mých sestaveným.

Důstojník, který ponorky vodil

v nej prudším ohni lodních děl,

po celou noc mi nad jižním mořem

předčítal verše mé na památku.
Člověk, jenž uprostřed zástupu lidí
zastřelil posla císařského,

schválně přišel stisknout mi ruku,

poděkovat mi za verše mé.

Mnozí z těch veselých, zlých a silných,

slony a lidi jež zabíjeli,

v pustině žízní umírajících,

zamrzlých v kraji, kde věčný je led,

věrných planetě naší,

veselé, silné i zlé,
pod sedlem v brašně vozí mé knihy,

verše z nich čítají v palmovém háji,
v tonoucí lodi je zapomenou.


Neurasthenií neurážím je,

neponižuji duše vlažným vlhkem,

nenudím narážkami vtipnými,

co asi bylo ve smaženém vejci.
Když kolem ale kulky zasviští,
či vlny drtí loď, jež stená,
učím, jak na to, by se nebáli

a to dělali, co je právě třeba.

Nebo když žena s překrásnou tváří

jediná, dražší nad celý svět,

řekne: nemám Vás ráda —

učím je, kterak usmát se jen,

odejít, nikdy se nevrátit zpátky.
Když přijde hrůza posledních chvil,

rudou když mlhou se zatáhnou zraky,

učím je, hned si připomenout

všechen ten krutý a milý život,

celou tu drahou, podivnou zem,

a potom klidně před tvář boha

předstoupit s moudrými, prostými slovy,

pokojně čekat na jeho soud.

Другие переводы:


А вот еще:

Nature

Well, that’s her, that’s how she is: Nature, and the spirit / refuses to know her. / There’s the meadow, hung with the scent of honey / and a whiff of swamps, / / And the beginning wail of the wind, / like wolves in the distance, / and up over the fringes of pine / ...

Creation

My words spawned giants, / and they sat guzzling wine / all night, crimson wine, / horrible wine. / / I would not have known such weariness / had they been drinking my blood; / Dawn’s fingers were running across / my back when I fell asleep. / / I woke when it was evening...

Stockholm

I dreamed of Stockholm: why? / A restless, troubled dream / sprung from some different time, / almost a nightmare - almost... / / A holiday, maybe: who knows? / The bell kept clanging, that bell, / like a huge organ gone mad, / and a whole city praying, buzzing, roaring... / / ...

Sweden

Land of quick cold, / of forests and heavy-backed mountains, where / rumpled waterfalls / roar like prophets of doom - / / Sacred land, sacred forever, / do you still remember / when your grim-faced Varangians / went out across Europe to Greece? / / Is it right ? Can it be righ...

You and Me

Sure, I’m not good enough, / I come from the provinces, / I don’t strum a guitar / but blow an old reed flute. / / I don’t read poems in velvet rooms and red-plush / halls, to dark dresses and starched black coats; / I read to waterfalls, I read to dragons, / I rea...

Ice Floes and the River Neva

Transparent spring green / was sprouting on the islands - / but no, the Neva’s fickle, / and turns gloomy in a flash. / / On the bridge: look. / Ice floes jumping, green / like copper poison, / rustling, as terrible as snakes. / / Our dreams sweat, and labor; a geographer...