• Язык:
    Чешский (Čeština)

Moji čtenáři

Žil starý tulák v Adis-Abebě,

v bojích si podmanil mnohý kmen,

poslal mi černého bojovníka svého

s pozdravem, z veršů mých sestaveným.

Důstojník, který ponorky vodil

v nej prudším ohni lodních děl,

po celou noc mi nad jižním mořem

předčítal verše mé na památku.
Člověk, jenž uprostřed zástupu lidí
zastřelil posla císařského,

schválně přišel stisknout mi ruku,

poděkovat mi za verše mé.

Mnozí z těch veselých, zlých a silných,

slony a lidi jež zabíjeli,

v pustině žízní umírajících,

zamrzlých v kraji, kde věčný je led,

věrných planetě naší,

veselé, silné i zlé,
pod sedlem v brašně vozí mé knihy,

verše z nich čítají v palmovém háji,
v tonoucí lodi je zapomenou.


Neurasthenií neurážím je,

neponižuji duše vlažným vlhkem,

nenudím narážkami vtipnými,

co asi bylo ve smaženém vejci.
Když kolem ale kulky zasviští,
či vlny drtí loď, jež stená,
učím, jak na to, by se nebáli

a to dělali, co je právě třeba.

Nebo když žena s překrásnou tváří

jediná, dražší nad celý svět,

řekne: nemám Vás ráda —

učím je, kterak usmát se jen,

odejít, nikdy se nevrátit zpátky.
Když přijde hrůza posledních chvil,

rudou když mlhou se zatáhnou zraky,

učím je, hned si připomenout

všechen ten krutý a milý život,

celou tu drahou, podivnou zem,

a potom klidně před tvář boha

předstoupit s moudrými, prostými slovy,

pokojně čekat na jeho soud.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Мои читатели» на Чешский язык.

Мои читатели

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.


Другие переводы:


А вот еще:

Jaguar

I had a strange dream last night: / I dreamed that 1 was gleaming in the sky, / but that life, a monstrous procuress, / had cast me an unkind fate. / I was suddenly turned into a jaguar / and burned with crazed desires, / in my heart was the flame of a menacing fire, / in my muscles th...

Baby Elephant

My love for you is now a baby elephant / who was born in Berlin or Paris / and treads with padded feet / the rooms of the menagerie owner. / Do not offer him French rolls, / do not offer him c abbage slumps, / he can eat just a quarter of a mandarin, / a lump of sugar or a sweet. / D...

The Leopard

If you don't immediately singe the whiskers off n killed / leopard, its spirit will persecute the hunter. / Abyssinian Lore / / The leopard I killed / is up to witc hcraft / and sorcery in my room / in the deep silence of the nights. / People come in and go away, / last of all she...

With all your empty words’ addresses...

With all your empty words’ addresses / The girl’s besotted and she’s bloomed, / For there she combs her golden tresses, / By festive mood she’s all-consumed. / Now summoned by the church bells ringing / For you she takes her prayer’s refrain. / The sun and s...

Of all the countless stars above...

Of all the countless stars above / I’ve chosen this, our world so gloomy. / And in this world I’ve come to love / Some cheerful pathways set before me. / / And when an unexpected grief / My soul in secret starts assailing, / I peer into sky’s cloudy reef / Until my...

By the fireplace

The shadows gathered... The fire dwindled, / Standing alone, he gazed through the window, / / Arms folded, eyes fixed on the distance, / He spoke of his sadness with bitter persistence: / / "I’ve entered the depths of the lands yet unknown, / My caravan moved eighty days in a...