• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Régi udvarházak

Старые усадьбы

Kétszintes házak, már mind megrogyó,
És pajták, jószágudvarok,
S a vályunál libák fontoskodó
Gá-gája szüntelen gagyog.

Kertekben rózsa, sarkantyúvirág,
Kárászlakott halastavak, —
Rejtélyes földeden, orosz hazánk,
Ó udvarházak állanak.

Olykor delente zúg a rengeteg,
Szó hallik, fel nem fogható,
S a hang alapján azt sem értheted,
Ember vagy erdei manó.

Olykor dalolva jõ a körmenet,
Harangok kongnak szilajon,
A nép fut — a folyón megérkezett
A faluba a szent ikon.

Oroszhon Istenrõl ábrándozik,
S tûzrõl — füstjében angyalok…
Zászlók elõtt hittel hajolva, itt
Élik, mit múltjuk meghagyott.

A vendég új zekéjében feszít,
És büszkén a szalonba lép.
Tizennyolcéves lánya követi,
Lehajtva szõke kis fejét.

«Bár Natasámnak hozománya nincs,
Éhenkórászé nem lehet.»
A lány szeme elhomályosodik,
S parányi ökle megremeg.

«Apám nem engedi… az esküvõt
El kell halasztanunk ma még.»
Tán rossz a tóban, ott a ház elõtt?
Élnéd a sellõk életét.

Tavaszi sóvárgások idején
Táncolnak égi fellegek,
S megszédül tõlük ifjú, lány s a vén,
Emésztõ vággyal telve meg.

De az öregnek aranykupolás,
Fehér kolostor juthat itt,
A lánynak meg sátáni csábítás,
Amely ürességbe taszít.

Ó, zord varázslónõ, Oroszhonom,
Elveszed, ami a tied.
Fussak? De újra vágyom-e vajon,
Vagy élhetnék-e nélküled?

Az amulettektõl se válhatok.
Fortuna kereke, ne fuss!
A polcon, ott, ahol a pisztolyok,
Rousseau és báró Brambeusz.


Другие переводы:


А вот еще:

The joyful brotherhood

In eastern Russia are nights when the full moon distils strange perfume from the rank grasses; when the - God knows what - toads and perhaps night birds cry in weird, wailing tones; when the shadows of the trees stir like dying giants. If at the same time a millstream rumbles noisily past and lovers...

Have thou mercy! Enough of this pain and frustration...

Have thou mercy! Enough of this pain and frustration, / Let it end, this dark torture of shame and despair! / I forsook my self-will and its deadly temptations / I am tamed, thine for good. For my fate I don’t care. / / We’ve been lost for too long in the depths of the ocean, ...

The Octave

No whisper of a midnight distance, / Nor when a mother sang a tune - / We've never understood an instance, / Which's worth being better understood. / The symbol of the Father's greatness - / A kind of gracious advice - / To you, the Poet, is presented: / Your tongue is tied, your speec...

War

To M. M. Chichagov / / Like a dog that strains on heavy halter / Rifle yaps across the forest now, / Bee-like, buzzing shrapnel doesn’t falter, / Gathering bright red honey from the bough. / / In the distance, though, "Hurrah" is sounding / Like the reapers’ singing wh...

The tip of willow tree was blackened...

The tip of willow tree was blackened, / For rooks protruded from its crown, / In azure sky-dale there they slackened - / The sheepish clouds grazed on its down. / And you, with gaze of resignation, / Announced: "I am in love with you." / Like sea was grass’s oscillation, / At one...

Evening

How thick, how wingless an evening! / A sunset like a cracked melon. / / You almost want to shove / those limp clouds along. / / Slow evenings like this, / coachmen whip their horses to a gallop, / / Fishermen tear at the waves with their oars, / woodsmen chop like mad / / ...