• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Annyenszkij emlékének

Памяти Анненского

Ki megdöbbentõ lázálom-dalokkal
Az elménk mélyébe hatolt,
Utolsó hattyú Cárszkoje Szelóban
Innokentyij Annyenszkij volt.

Emlékszem jól: a dolgozószobába
Félénken léptem untalan,
Hol a már õszülõ poéta várta
A jöttöm udvariasan.

Pár mondat különös varázslatával
(Úgy mondta, mint mellékeset)
Vetette titkos ábrándok honába
Elbûvölt, gyönge lényemet.

Ó, azok a homályba hulló tárgyak
S varázsos parfümillatok,
S a hang, mely gyöngéden s baljósra válva,
Már verseibõl olvasott!

Valami sérelem szólt bennük sírva,
Bronz kongott, zápor zuhogott,
S a falról Euripidész profilja
Szemembe tûzve vakitott.

…Ismerem a padot a parkban; látták
Gyakorta üldögélni ott,
Nézte, a fasor bíbor aranyán át
A messzi kékség hogy ragyog.

Ott alkonyatkor félelmes, de szép is,
Ködön márványlap fénylik át,
S egy nõ, mint félénk zerge, futva mégis
Járókelõk elébe vág.

Néz rájuk és zokogva énekelget,
Dalolva sír, de nincs vigasz,
Nem értve, hogy mindez mit is jelenthet,
Csak érezvén, hogy ez se az.

Csobog a víz, a zsiliphez csapódik,
Nyirkos, fûillatú homály,
És elhaló a Cárszkoje Szeló-i
Utolsó múzsa hangja már.


А вот еще:

The Worker

He’s standing there, beside the glowing furnace, / A small man, probably older than you’d think. / His gaze is peaceful, seems almost submissive / From the way his reddened eyelids blink. / / All his workmates have knocked off - they’re sleeping / But he’s still ...

The Lost Tram

I was walking an obscure route / And abruptly I heard caws of crows, / A distant thunder and a tinkling lute: / A rushing tram was really close. / / How I leapt to its step / Is still a mystery to me. / It left a fiery track beyond itself / Which even in the daylight I could see. ...

The Word

That day when over world newborn / God would reveal his face / Sun could be stopped by word alone / Word could destroy a place / / Hawks dared not to strike their wings / The stars drew closer to the Moon / When as aurora in the skies / A word would drift along / / A number was...

I trusted, I thought...

I trusted, I thought and the light for me shone at last. / For ever Creator let fate have my soul, forever. / I am sold and alone! My god went away so fast. / My buyer is looking at me - he is mocking and clever. / / My Yesterday rushes at me like a big flying hill / And like an abyss b...

Giraffe

Today what I see is the glance of yours so very sad / And arms ‘round lap are so specially lean...you kno’ what / Just listen: so far, truly far, on the lake known as (T)chad / Roams courtly a camelopard. / / What’s given to him? That’s the grace and a bliss in a ...