• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Annyenszkij emlékének

Памяти Анненского

Ki megdöbbentõ lázálom-dalokkal
Az elménk mélyébe hatolt,
Utolsó hattyú Cárszkoje Szelóban
Innokentyij Annyenszkij volt.

Emlékszem jól: a dolgozószobába
Félénken léptem untalan,
Hol a már õszülõ poéta várta
A jöttöm udvariasan.

Pár mondat különös varázslatával
(Úgy mondta, mint mellékeset)
Vetette titkos ábrándok honába
Elbûvölt, gyönge lényemet.

Ó, azok a homályba hulló tárgyak
S varázsos parfümillatok,
S a hang, mely gyöngéden s baljósra válva,
Már verseibõl olvasott!

Valami sérelem szólt bennük sírva,
Bronz kongott, zápor zuhogott,
S a falról Euripidész profilja
Szemembe tûzve vakitott.

…Ismerem a padot a parkban; látták
Gyakorta üldögélni ott,
Nézte, a fasor bíbor aranyán át
A messzi kékség hogy ragyog.

Ott alkonyatkor félelmes, de szép is,
Ködön márványlap fénylik át,
S egy nõ, mint félénk zerge, futva mégis
Járókelõk elébe vág.

Néz rájuk és zokogva énekelget,
Dalolva sír, de nincs vigasz,
Nem értve, hogy mindez mit is jelenthet,
Csak érezvén, hogy ez se az.

Csobog a víz, a zsiliphez csapódik,
Nyirkos, fûillatú homály,
És elhaló a Cárszkoje Szeló-i
Utolsó múzsa hangja már.


А вот еще:

Ezbekieh

How strange: ten years have passed exactly / since last I saw Ezbekieh, / the spacious Cairo garden, opulently lit / that evening by the full moon. / / A woman it was that racked me then / and neither the fresh salt sea-wind / nor the din of exotic bazaars - / nothing could bring m...

In The Sky

Sun ignited days brighter than gold, / And Big Dipper Bear-night ran away. / Prince, catch up with her, grab and take hold / With a noose, tie to saddle the stray! / / Take a hold, tie to saddle the stray, / After that, in your blue castle dome, / Let your mighty Great Dog have his wa...

Don Juan (Rhyming)

This dream of mine is arrogant and plain: / To grasp the oar, to jump into the races, / To swindle sluggish time by switching faces, / Caressing lips that never are the same; / / And in old age adopt Christ's legacy: / Debase my head and sprinkle it with ashes / And hold salvation's b...

Groves Of Palms And Thickets Of Wild Aloe...

Groves of palms and thickets of wild aloe, / Shallow brook is silvery and dull, / Endless blue sky dome spanned over fallow, / Sky is golden from sun rays and lull. / / Heart of mine, what else do you desire? / Is a bliss a fairy tale or lie? / Why do you give in yourself entire / T...

She Who Scatters The Stars

You're not always haughty and estranged, / Your desire for me stays unchanged, / / Calmly, softly, gently, as in dream, / You, like vision, sometimes come to me. / / Braided strand is on your forehead tanned, / I am not allowed to kiss this strand, / / Your large eyes are kindle...

Death

Gentle, pale, in ashen-white attire / Thou appeared with caressing eyes. / Thou was different when I met thee prior / In swords' clang, in trumpet battle cries. / / And thou seemed to be a golden-drunk who, / Having bared a sparkling breast in spate, / In the midst of bloody war fog, ...