Старите имения

Старые усадьбы

На два етажа задължително
са къщите, сред селски двор,
където гъски самомнителни
са все заети в шумен спор.

Шарани — в блатото, растения
в градината, отпреде — пруст.
Стоят си старите имения
из цялата чудата Рус.

От лесове необитаеми
понякога ще долети
глух вик и е неразгадаемо
човек или пък дух крещи.

Дочуеш ли църковно пение
от някой град, и клепала:
знай — цялото му население
е в смут — икона е дошла!

Русия в алени сияния
се къпе и сънува Бог.
В знамения и предсказания
живее нейният отрок.

Ето съседа — горд с халата си, —
стои на входната врата.
А с него идва дъщерята му —
на осемнадесет лета.

„Без зестра е Наташа моята.
Но я не давам на бедняк!“
И в нейните очи неволята
проблясва с влажен, скръбен знак.

„Баща ми каза… да почакаме
със сватбата… Да разбера…“
Така ли? А нима разплакани
русалки плуват във вира?

В часа на пролетните птици и
надоблачния бял копнеж,
при старците и при девиците
се случва луд световъртеж.

Ала на старците пречистени
привиждат се ту кръст, ту храм,
а при девиците единствено
лукавство свети или срам.

О, Рус — вълшебнице юродива,
ти следваш само своя ход.
Едва ли към добро ме водиш, но
без тебе няма — знам — живот.

И не изхвърлям амулетите —
Съдбата знае всеки път.
На масата до пистолетите
Брамбеус1 и Русо лежат.

1 Барон Брамосус — псевдоним на писателя О. И. Сенковски (1800–1858). — Бел.прев.


Другие переводы:


А вот еще:

A dream

I woke up and moaned with a shudder, / My nightmare haunts me again: / You were still in love with another, / And he caused you anguish and pain. / / I escaped my house in the darkness - / Thus a killer runs from a block, / Watched and mocked by shadowy lanterns - / Hungry wild beas...

You will recall me

You will recall me - likely, more than once, / And you'll recall my world, both strange and dreamy, / The funny world where songs and fires dance, / And yet - the only one that's not deceiving. / / It could have been your chosen world as well. / Perhaps it was too much for you, too litt...

The Cross

Card after card lied to me, lied and lied, / and even wine no longer helped. / Cold March stars hung pale, / anxious, outside the window. / / Coldly mad, in crazy passion, / I felt the game was dream. / "I bet everything in the bank, all of it!" I shouted. / And I lost. / / I l...

Thoughts

They have crowded around me - why? - like thieves / in the dark, in the quiet suburban dark. / Like sinister hawks, like sullen hawks, / they have come for some cruel vengeance. / / Hope left. Dream ran. / Anxiety pried open my eyes / and as though on a ghostly slate / I read my wor...

A Ballad

Lucifer my friend gave me five horses / and one gold ruby ring, / for me to go down, down into the ground, / for me to see the sky's young face. / / My horses beat their hooves, snorted, begged / to gallop like birds all over the earth, / and I believed the sun's light burned for me, ...

The Turkey

In the morning of my unsure memory / I recall a many-coloured meadow, / where ruled a haughty / turkey, adored by me. / / He was malicious and free, / his beak crimson as fire / and he was sharply scornful / of my four years. / / Neither chocolate, nor caramels, / nor pineapp...