Старите имения

Старые усадьбы

На два етажа задължително
са къщите, сред селски двор,
където гъски самомнителни
са все заети в шумен спор.

Шарани — в блатото, растения
в градината, отпреде — пруст.
Стоят си старите имения
из цялата чудата Рус.

От лесове необитаеми
понякога ще долети
глух вик и е неразгадаемо
човек или пък дух крещи.

Дочуеш ли църковно пение
от някой град, и клепала:
знай — цялото му население
е в смут — икона е дошла!

Русия в алени сияния
се къпе и сънува Бог.
В знамения и предсказания
живее нейният отрок.

Ето съседа — горд с халата си, —
стои на входната врата.
А с него идва дъщерята му —
на осемнадесет лета.

„Без зестра е Наташа моята.
Но я не давам на бедняк!“
И в нейните очи неволята
проблясва с влажен, скръбен знак.

„Баща ми каза… да почакаме
със сватбата… Да разбера…“
Така ли? А нима разплакани
русалки плуват във вира?

В часа на пролетните птици и
надоблачния бял копнеж,
при старците и при девиците
се случва луд световъртеж.

Ала на старците пречистени
привиждат се ту кръст, ту храм,
а при девиците единствено
лукавство свети или срам.

О, Рус — вълшебнице юродива,
ти следваш само своя ход.
Едва ли към добро ме водиш, но
без тебе няма — знам — живот.

И не изхвърлям амулетите —
Съдбата знае всеки път.
На масата до пистолетите
Брамбеус1 и Русо лежат.

1 Барон Брамосус — псевдоним на писателя О. И. Сенковски (1800–1858). — Бел.прев.


Другие переводы:


А вот еще:

The Octave

No whisper of a midnight distance, / Nor when a mother sang a tune - / We've never understood an instance, / Which's worth being better understood. / The symbol of the Father's greatness - / A kind of gracious advice - / To you, the Poet, is presented: / Your tongue is tied, your speec...

War

To M. M. Chichagov / / Like a dog that strains on heavy halter / Rifle yaps across the forest now, / Bee-like, buzzing shrapnel doesn’t falter, / Gathering bright red honey from the bough. / / In the distance, though, "Hurrah" is sounding / Like the reapers’ singing wh...

The tip of willow tree was blackened...

The tip of willow tree was blackened, / For rooks protruded from its crown, / In azure sky-dale there they slackened - / The sheepish clouds grazed on its down. / And you, with gaze of resignation, / Announced: "I am in love with you." / Like sea was grass’s oscillation, / At one...

Evening

How thick, how wingless an evening! / A sunset like a cracked melon. / / You almost want to shove / those limp clouds along. / / Slow evenings like this, / coachmen whip their horses to a gallop, / / Fishermen tear at the waves with their oars, / woodsmen chop like mad / / ...

It Wasn’t Living

It wasn’t living, I wasted / half my life / - and then, Lord, You came to me / like this, in an impossible dream. / / I see light on Mount Tabor / and my heart hurts / with love for the land and the sea / and the whole tree-dark dream of existence, / / My heart hurts tha...

Did I Murder My Father

Did I murder my father, murder my mother, / in some other life ? / Yes, oh immortal, eternal God, yes! or how / could I deserve this disgrace of suffering? / / I lead a life as peaceful as death, / everything I do belongs to someone else, nothing / to me-except a languid, worthless, /...