• Язык:
  Венгерский (Magyarul)

Hiéna

Гиена

Ahol a Nílus hömpölyög az éjben,
Hol csak madár jár és csapong a lepke,
A bûnös, ám csodás királyi némber
Alussza síri álmát, elfeledve.

Káprázatot hint szét a sûrü éj a
Vidéken, kárhozott szirén a holdja,
S jõ sápatag ködökben egy hiéna,
Barlang-vacokból elõlopakodva.

Otromba és dühödt minden nyögése,
Nézése csüggeteg, baljóslatú, vad,
S ijesztõ fogsora fenyegetése
Rózsás-fehér márványlapján a sírnak.

«Tekints reám, hold, ostobák szerelme,
S ti csillagok, ti karcsú látomások,
S te ében Nílus, vizeid terelve,
S ti pillangók, madárrajok, virágok!

Nézzétek mind, a szõrzetem hogy áll föl,
Szememben mily gonosz tûz lángja gyullad!
Nem vagyok-é ugyanolyan királynõ,
Mint az, aki e kövek alatt szunnyad?

A szíve telve volt csalással, és a
Szemöldöke, ha felvonta, halált szórt.
Akárcsak én, hiéna volt, hiéna,
Éppúgy megrészegült a vér szagától.»

Ijedt kutyák vonítanak az éjben,
A kunyhóban gyerek zokog, s az apja,
A fellah felriad, s komor dühében
Vad ostorát a szögrõl leakasztja.


Другие переводы:

 • Английский
  Дон Магер
  Hyena
 • Ричард Маккейн
  Hyena
 • Артур Лехман
  Hyena

А вот еще:

Beatrice

Muses, enough, cease your sobbing, / Pour out your grief into singing, / Sing about Dante soul-stirring, / Or play the flute, play with feeling. / / Move on, annoying faun deities, / Music is dead in your screaming! / Haven’t you learned only lately / Beatrice exited Eden....

Yet All But Once

Yet all but once you’ll reminisce of me / And of my world mysterious and thrilling, / The quirky world of songs and fervency, / But among all, unique and undeceiving. / / It could have been yours also, but alas, / It was too much for you, or was too scanty, / I must have ...