Варвари

Варвары

Когато страната проплака под удара Божи
и древната столица варварски орди превзеха,
царицата посред площада въздигна си ложе
и там ги зачака, свалила и сетната дреха.

Херолди тръбяха, плющяха ведно знамената,
подобно дървета, от есенен вятър люляни.
Коприни и кожи безценни на няколко ката
се диплеха върху лозници, от злато ковани.

Царицата бе като гъвкава, тъмна пантера,
с очи, обещаващи радост бездънна и дива.
Гърдите й тръпнеха зад балдахина химерен,
направен така, че да мами, а не да прикрива.

И нейният зов бе звънлив като сребърна лютня:
„Елате, герои, обкичени с прашки и брадви,
че никога няма да срещнете по-безприютна
жена, чийто вопъл така да ви грабва и радва!

Елате, герои, облечени в мед и желязо!
Забивайте гвоздеи яростни в моето тяло.
Дано се налеят сърцата ви с бяс и омраза,
от мъка дано натежат — като грозде узряло.

Отдавна ви чакам — мъже първобитни, грамадни.
Любувах се тайно на вашата пагубна орда.
Елате и мойта разцъфнала гръд безпощадно
терзайте, щом чуете тръбния зов на херолда!“

И сребърен рог на херолда в блестящи одежди
слугите протегнаха върху червена коприна…
Но гордите северни варвари въсеха вежди,
и виждаха своята бедна и снежна родина,

и виждаха сиво, сурово небе над широки
гористи хълмища, припомняха си красотата
на своите царствено-хладни сестри синеоки,
и скалда1 си спомняха, е песни възславящ Жената.

Кипеше площадът от буйната лава човешка,
и с южна разпаленост сипеха жар небесата,
Но гордият вожд вдигна длан и с надменна насмешка
възви своя кон и поведе на север войската.

1 Древноскандинавски поет-певец. — Бел.прев.


А вот еще:

Giraffe

Today, as I see, you're especially wistful, my love. / Your hands are especially slim / while embracing your knees. / O, listen! In far away, far away lands, / by lake Chad / there wanders a gorgeous giraffe. / / His skin in embroidered with a fairy miraculous weave. / Who'd dare to...

Africa

Stunned by the roaring and tramping, / Enveloped in flames and fumes, / My Africa! The Seraphs in Heaven / Whisper about you. / / Having opened your Gospel, / The life story - horrid and wonderful, / They think about the Angel, / Inexperienced - who is, my reckless, your Guardian. ...

A Porcelain pavilion

Amid an artificial lake / Rises a porcelain pavilion, / A jasper bridge is going there / Arching its tiger's spine. / / There are some friends in this pavilion, / Clad in light-colored clothes. / They're drinking warmed up wine / From bowls painted with dragons. / / Now they'...

Remus and Romulus went up a hill...

Remus and Romulus went up a hill, / The hill was mute and wild. / Romulus said "Here will be the City", / Remus added "that shines" / / Romulus said "The grace of the stars / Blessed our past we forgot". / Remus said: "What passed is the past, / Th...

The Clever Devil

My faithful devil, my old crony, / Once sang to me this song alone: / "All night sailed sailor on the briny, / At dawn to seabed he was thrown. / / With all around him sea walls looming, / And crashing, foaming from above, / Before him flew, and whiter blooming, / An apparition of h...

Beatrice

Muses, enough, cease your sobbing, / Pour out your grief into singing, / Sing about Dante soul-stirring, / Or play the flute, play with feeling. / / Move on, annoying faun deities, / Music is dead in your screaming! / Haven’t you learned only lately / Beatrice exited Eden....