Вълшебната цигулка

Волшебная скрипка

На Валерий Брюсов

Ти, момче, така се радваш, че усмивката ти грее.
Щастието, дето искаш, е отровно — не моли!
Ти не знаеш с колко ужас до цигулка се живее,
как се вкопчва тя в свирача и боли, боли, боли…

Щом веднъж си я докоснал с властни пръсти, тя изгаря
взора ти безгрижен, после все към бездни те зове.
Демоните в ада радва с песента си цигуларят,
вълци стъпките му душат и го следват бесове!

Трябва винаги да пеят и да плачат тези струни,
трябва вечно да трепери и безумства твоят лък —
и пред изгреви мъгливи, и след залези безлунни,
и под тропици задушни, и отвъд полярен кръг.

Но речеш ли от умора тъмното си вдъхновение
да прекъснеш, ще изгубиш над живота всяка власт.
Мигом бесове и вълци в кръвожадно изстъпление
ще ти стъпят на гърдите, ще раззинат хищна паст.

Чак тогава ще усетиш, че коварство и страдание
в песента са се таили — ще се дръпнеш в страх назад
В плач жена ти ще потъне, а приятелят — в мълчание
и като саван ще сграбчи тялото ти смъртен хлад.

Разбери, момче — тук няма нито радост, нито цвете,
ни богатство… ала виждам — смееш се! На добър път
Дръж вълшебната цигулка, виж отблизо бесовете
и дочакай тази славна, страшна цигуларска смърт!

Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your gaze is especially sad; / Your hands are especially slender, encircling your knees. / But listen to this: far away, far away, near Lake Chad / A giraffe paces elegantly. / / A figure of grace and a lifetime of bliss are his boon, / And a magical pattern adorns...

Giraffe

This evening the look in your eyes is especially sad, / And your arms are especially vine-like entwining your calf. / So listen to me: far away, on the shores of Lake Chad / There roams an exquisite giraffe. / / He is gracefully slender and gifted with bliss from within, / And none on ...

Elephant Calf

My love to you is now a little calfy, / An elephant born in Berlin or Paris / Who tramples with his feet that are all water / About the rooms of a managerie owner. / / Don't try to offer him French buns or bagels, / Don't try to offer him large heads of cabbage / For he can only eat a...

The Sixth Sense

It's priceless - wine, that falls in love with us, / And bread, that sits for us in oven, - priceless treasure, / And priceless is a woman that, at last, / After all torments, we possess for pleasure. / / But what to do with clear light of dawn, / When sky's, like heaven, peaceful, deep...

Manlius

Manlius was thrown down, / The ruling few preserved their wealth, / Their power remains as dour, / As the Tarpeian Rock itself. / / Like the waves Rome was roughing, / Cries were cutting through the gloom, / But the man was gently laughing, / Falling down to meet his doom. / / ...

She

I know a woman, full of silence, / Her bitter weariness from words, / Dwells in mysterious, blinking eyelids / Their widened pupils, secret worlds. / Her soul is greedily wide open / To copper music of sweet verse. / To life, that’s worldly, pleasant often, / She’s deaf and...