• Язык:
    Армянский (Հայերեն)

Ներկայի մարդկանց

Людям настоящего

Ինչու՞ չենք արդյոք նշանավորում
Մեր մտածմունքը կրակոտ դողով,
Այլ արցունքո~վ ենք օդը հեղեղում
Եվ մեր ստահոդ, սին երազներով:

Այն չէ՞ պատճառը, որ մենք ապարդյուն՝
Առանց կարոտի ու երանության,
Ուզում ենք գծել սեփական պարույր
ժամանակի մեջ և Անհունության:

Պատճառն այն չէ՞, որ անթափանց մթնում՝
ճոխություններով, ցնորհներով լի,
Դժնի նշաններն ենք անվերջ թողնում
Մեր անզորության, հոգնությունների:

Եվ երբ ի մի գան տաճարում գալիք
Մեր տեսիլքների դասերը ուրախ,
Կվերածվեն կոշտ, ծանր քարերի
Նոր ճամփա ելնող սերնդի համար:

Другие переводы:


А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...