• Язык:
    Грузинский (ქართული)

შინაბერა

ცხოვრება სევდაა, ცხოვრება ფუჭია,
არ ინდობს არავის სავსებით.
იგივე ნოხები სასტუმრო ოთახში,
იგივე მტვრიანი თასები.

ხელთ ვიღებ პატარა, ნაცრისფერ, მტვრიან ტომს,
გავფანტო ნაღველი წყეული.
მაგრამ ამ ტომებშიც სხვა უყვართ კავალრებს
და არა მე, ასე ეული.

სრულიად სხვაგვარი, სრულიად სხვაგვარი,
მოვჩანვარ ვეება სარკეში.
მე ვარ ნაიადა, მთვარის სინათლეზე
ლივლივა მდინარის ტალღებში.

ვარ საუკუნეთა სიღრმეში მცხოვრები
პრინცესა, სულს ტრფობა სჭირდება
და ვისმენ მთრთოლვარედ ლამაზი პაჟისგან
წარმოთქმულ ხოტბას და დიდებას.

ან ბალზე, ვერსალში, როცა დედამიწა
დღისით დაღლილ თვალებს ასვენებს,
ვატყვევებ თვით მეფეს, ხოლო სხვა ჭაბუკთა
მზერას სევდის ცრემლი ასველებს.

ანდა ჩემს რომანსებს ეტრფის თვით პარიზი,
ხალხზე მაგიურად მოქმედებს
და ისე ძლიერ, რომ ცნობილი პოეტი
მე მიძღვნის სტანსებს და სონეტებს.

მერე... გავთხოვდები, ვიქნები ერთგული,
ქალი ქმრისთვის უნდა ცხოვრობდეს,
მაგრამ ჩემს ოცნებას, ჯიუტს და თავნებას
რა შეცვლის სიცოცხლის ბოლომდე.

და, სამაგიეროდ, დაღლილთან სიკვდილი
ცხენით მოჭენდება ფიცხელით,
ვით უცხო რაინდი, ქერცლიან ჯავშანზე
ვარდი რომ უელავს წითელი.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Старая дева» на грузинский язык.

Старая дева

Жизнь печальна, жизнь пустынна,
И не сжалится никто;
Те же вазочки в гостиной,
Те же рамки и плато.

Томик пыльный, томик серый
Я беру, тоску кляня,
Но и в книгах кавалеры
Влюблены, да не в меня.

А меня совсем иною
Отражают зеркала:
Я наяда под луною
В зыби водного стекла.

В глубине средневековья
Я принцесса, что, дрожа,
Принимает славословья
От красивого пажа.

Иль на празднике Версаля
В час, когда заснет земля,
Взоры юношей печаля,
Я пленяю короля.

Иль влюблен в мои романсы
Весь парижский полусвет
Так, что мне слагает стансы
С львиной гривою поэт.

Выйду замуж, буду дамой,
Злой и верною женой,
Но мечте моей упрямой
Никогда не стать иной.

И зато за мной, усталой,
Смерть прискачет на коне,
Словно рыцарь, с розой алой
На чешуйчатой броне.


А вот еще:

Comfort

The one, who lies in a grave, / Hears wondrous jingling / And can feel the scent / Of the whitest lily. / / The one, who lies in a grave / Sees the light eternal, / Angels’ snow-white shade, / Their feathers’ murmur. / / There, you are dying / And your hands are c...

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...