• Язык:
    Грузинский (ქართული)

მამაკაცის პორტრეტი

უცნობი მხატვრის ნახატი ლუვრში

მისი თვალები – მიწისქვეშა ტბების მსგავსია,
მიტოვებული დარბაზები მეფის სასახლის.
მას საუკუნო სამარცხვინო დამღა ასვია,
იგი არასდროს ლაპარაკობს ღმერთზე ხმამაღლა.

მისი ბაგენი – ალისფერი ნაიარევი,
შხამით გაჟღენთილ ბასრი ხანჯლით რომ დამჩნეულა;
არ უგემია სიტკბოება, გონის ამრევი.
სევდით აღსავსე ნაადრევად დადუმებულა.

ხელები – თეთრი მარმარილო, ციალი მთვარის.
მათ საშინელი შელოცვისგან ვერავინ იხსნის.
ეფერებოდნენ თმებს ჩამოშლილს გრძნეული ქალის
და სხვათა ჯვარცმაზედ ნაკვალევს სტოვებდა სისხლის.

მას უცნაური ხვედრი ერგო, იტანჯოს ამით –
იყოს ზმანება მკვლელისა და პოეტის თვალის.
იქნებ, როდესაც დაიბადა იგი, იმ ღამით
ცაზე კომეტამ სისხლიანი დატოვა კვალი.

მის სულში წყენა ასწლეულთა ბუდობს, იცოდე,
მის სულში სევდა-ნაღველია, სახელი არ აქვს.
მადონას ბაღზე, ყვავილნარით თავს რომ იწონებს,
არ გასცვლის თავის მოგონებებს, გულით რომ დააქვს.

თუმც არ მკრეხელობს, სიბოროტე მან შეიძინა.
ნაზი ფერი აქვს მის კანს, ის დროს არ შეუცვლია.
მას შეუძლია გაიღიმოს და გაიცინოს,
მაგრამ ტირილი... ტირილი კი არ შეუძლია.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Портрет мужчины» на грузинский язык.

Портрет мужчины

Картина в Лувре работы неизвестного

Его глаза — подземные озера,
Покинутые царские чертоги.
Отмечен знаком высшего позора,
Он никогда не говорит о Боге.

Его уста — пурпуровая рана
От лезвия, пропитанного ядом.
Печальные, сомкнувшиеся рано,
Они зовут к непознанным усладам.

И руки — бледный мрамор полнолуний,
В них ужасы неснятого проклятья,
Они ласкали девушек-колдуний
И ведали кровавые распятья.

Ему в веках достался странный жребий —
Служить мечтой убийцы и поэта,
Быть может, как родился он — на небе
Кровавая растаяла комета.

В его душе столетние обиды,
В его душе печали без названья.
На все сады Мадонны и Киприды
Не променяет он воспоминанья.

Он злобен, но не злобой святотатца,
И нежен цвет его атласной кожи.
Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать… плакать больше он не может.


Другие переводы:


А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...