• Язык:
    Грузинский (ქართული)

მასკარადი

Маскарад

დიდი ოთახები და ყრუ დერეფნები
ახლა მხიარულმა ნიღბებმა აავსეს
და თავდავიწყებით, გიჟმაჟი ცეკვებით
როგორც ქარიშხალი, მოედვნენ დარბაზებს.

დრაკონთან ხელმკლავით მთვარე სეირნობდა,
ჩინური ვაზები წყვილებს აჩერებდნენ,
ენთო ჩირაღდანი, ბარბითის სიმები
რაღაც გაუგებარ სახელს აჟღერებდნენ.

ისმოდა მაზურკის ჩქარი მელოდია,
სოდომის კურტიზანს მე ვეცეკვებოდი,
რაღაცას ვნაღვლობდი, ზოგჯერ ვიცინოდი
და რაღაც ნაცნობი რომ იყო, ვხვდებოდი.

ვთხოვდი: “ნუთუ შენი ძმა ვერ შეიცანი?
ჩემთან მოიხსენი ნიღბის ეგ საფარი.
როგორ მომაგონე ერთხელ მოსმენილი
ერთი ძველის-ძველი, ნაცნობი ზღაპარი.

უცნობი დარჩები მარად ყველასათვის,
გწამდეს, შემიძლია, რომ მე დაგიფარო
ხალხის თვალთაგან და უცხო ნიღბებისგან,
მე გიცნობ, სოდომის ტურფა დედოფალო.”

ნიღბის ქვეშ მესმოდა წკრიალა სიცილი,
მაგრამ მე მის მზერას ვერ ვჭვრეტდი სავსებით.
დრაკონთან ხელმკლავით მთვარე სეირნობდა,
მათ შორის მოჩანდნენ ჩინური ვაზები.

და უცებ სარკმელთან, იქ, სადაც მრისხანედ
წვებოდა ღამე და ბნელ ზრახვებს ამხელდა,
ხელიდან გამისხლტა გაცურდა გველად და
მოიხსნა ნიღაბი, თვლებში ჩამხედა.

და მე გამახსენდა: მსგავსი სიმღერები,
თრთოლვა ნეტარების, ველური, ძლიერი,
ნათქვამი ალერსით, ჩუმად: “აღმადგინე,
ვიცხოვრო, მტკიოდეს, ვიყო ბედნიერი!”

ბევრი რამ გავიგე იმ იდუმალ წამში,
მაგრამ ფიცს არ გავტეხ, მახსოვს მე წარსული.
ხედავ, დედოფალო, დედოფალო, ტყვე ვარ,
წაიღე სხეული, წაიღე ეს სული!

Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Your eyes look at me with especial sadness today, / Your arms give the knees an especially fragile embrace. / Now listen, along Lake Chad’s shore, far away, / An exquisite giraffe makes its pace. / / He’s gracefully slender, with heavenly joy he is blessed, / His skin is ado...

Memory

Only serpents ever shed their skin, / To give their souls enough time to grow old. / We, alas, are not like snakes within: / It's not our body changing, but our soul. / / Mem’ry, with your giantess’ hand, / Drag me through this life as by a halter, / Telling tales about th...

Andrei Rublev

It is my firm and sweet conviction, / Directed by monastic art, / This woman’s face is heaven’s depiction / To Promised One by Maker’s heart. / / Her nose, like tree trunk, tall and slender, / Unfurls the arches of her brows / Above expression stern yet tender, / L...

The Porcelain Pavilion

At heart of artificial lake arose / A porcelain folly - lone pavilion’s form. / And arching, like a springing tiger’s spine, / To it a bridge of jasper reached. / / And there in this pavilion idly sat / A group of friends, who were quite brightly dressed, / And drinking fr...

I am a conquistador in an iron armour...

I am a conquistador in an iron armour, / And joyfully am following а star. / I pass over the gaps and oceans / And rest in blissful orchards - half ajar. / / How dimly in the skies the mist is growing / And makes the panorama / starless, wild,...

Esbekie

How strange. Ten years have passed, exactly ten / Since first I saw the magic Esbekie, / Great garden of Cairo / Lit solemnly by the full Moon that night. / / Back then I was exhausted by a woman. / And neither the fresh winds of oceans, / Nor row-de-dow of the exotic bazaars - / No...