• Язык:
    Грузинский (ქართული)

მასკარადი

დიდი ოთახები და ყრუ დერეფნები
ახლა მხიარულმა ნიღბებმა აავსეს
და თავდავიწყებით, გიჟმაჟი ცეკვებით
როგორც ქარიშხალი, მოედვნენ დარბაზებს.

დრაკონთან ხელმკლავით მთვარე სეირნობდა,
ჩინური ვაზები წყვილებს აჩერებდნენ,
ენთო ჩირაღდანი, ბარბითის სიმები
რაღაც გაუგებარ სახელს აჟღერებდნენ.

ისმოდა მაზურკის ჩქარი მელოდია,
სოდომის კურტიზანს მე ვეცეკვებოდი,
რაღაცას ვნაღვლობდი, ზოგჯერ ვიცინოდი
და რაღაც ნაცნობი რომ იყო, ვხვდებოდი.

ვთხოვდი: “ნუთუ შენი ძმა ვერ შეიცანი?
ჩემთან მოიხსენი ნიღბის ეგ საფარი.
როგორ მომაგონე ერთხელ მოსმენილი
ერთი ძველის-ძველი, ნაცნობი ზღაპარი.

უცნობი დარჩები მარად ყველასათვის,
გწამდეს, შემიძლია, რომ მე დაგიფარო
ხალხის თვალთაგან და უცხო ნიღბებისგან,
მე გიცნობ, სოდომის ტურფა დედოფალო.”

ნიღბის ქვეშ მესმოდა წკრიალა სიცილი,
მაგრამ მე მის მზერას ვერ ვჭვრეტდი სავსებით.
დრაკონთან ხელმკლავით მთვარე სეირნობდა,
მათ შორის მოჩანდნენ ჩინური ვაზები.

და უცებ სარკმელთან, იქ, სადაც მრისხანედ
წვებოდა ღამე და ბნელ ზრახვებს ამხელდა,
ხელიდან გამისხლტა გაცურდა გველად და
მოიხსნა ნიღაბი, თვლებში ჩამხედა.

და მე გამახსენდა: მსგავსი სიმღერები,
თრთოლვა ნეტარების, ველური, ძლიერი,
ნათქვამი ალერსით, ჩუმად: “აღმადგინე,
ვიცხოვრო, მტკიოდეს, ვიყო ბედნიერი!”

ბევრი რამ გავიგე იმ იდუმალ წამში,
მაგრამ ფიცს არ გავტეხ, მახსოვს მე წარსული.
ხედავ, დედოფალო, დედოფალო, ტყვე ვარ,
წაიღე სხეული, წაიღე ეს სული!

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Маскарад» на грузинский язык.

Маскарад

В глухих коридорах и в залах пустынных
Сегодня собрались веселые маски,
Сегодня в увитых цветами гостиных
Прошли ураганом безумные пляски.

Бродили с драконами под руку луны,
Китайские вазы метались меж ними,
Был факел горящий и лютня, где струны
Твердили одно непонятное имя.

Мазурки стремительный зов раздавался,
И я танцевал с куртизанкой Содома,
О чем-то грустил я, чему-то смеялся,
И что-то казалось мне странно-знакомо.

Молил я подругу: «Сними эту маску,
Ужели во мне не узнала ты брата?
Ты так мне напомнила древнюю сказку,
Которую раз я услышал когда-то.

Для всех ты останешься вечно-чужою
И лишь для меня бесконечно-знакома,
И верь, от людей и от масок я скрою,
Что знаю тебя я, царица Содома».

Под маской мне слышался смех ее юный,
Но взоры ее не встречались с моими,
Бродили с драконами под руку луны,
Китайские вазы метались меж ними.

Как вдруг под окном, где угрозой пустою
Темнело лицо проплывающей ночи,
Она от меня ускользнула змеею,
И сдернула маску, и глянула в очи.

Я вспомнил, я вспомнил — такие же песни,
Такую же дикую дрожь сладострастья
И ласковый, вкрадчивый шепот: «Воскресни,
Воскресни для жизни, для боли и счастья!»

Я многое понял в тот миг сокровенный,
Но страшную клятву мою не нарушу.
Царица, царица, ты видишь, я пленный,
Возьми мое тело, возьми мою душу!


Другие переводы: