• Язык:
    Болгарский (Български)
Источник:

Моите читатели

Мои читатели

Един стар бродяга от Адис-Абеба,
покорил много племена,
ми прати черен копиеносец
с поздрав, съставен от мои стихове.
Един лейтенант, управлявал канонерки
под огъня на вражески батареи,
цяла нощ сред южното море
рецитираше наизуст мои стихове.
Един човек, който сред тълпата от хора
застреля императорския посланик,
дойде да ми стисне ръката,
да благодари за стиховете ми.
Те са много, силни, зли и весели,
убивали са хора и слонове,
умирали са от жажда в пустинята,
замръзвали са върху парче вековен лед,
били са верни на планетата,
силна, весела и зла,
те носят мои книги в чантите си,
четат ги в палмови горички,
забравят ги на потъващи кораби.
Аз не ги наскърбявам с невръстения,
не ги унижавам с душевна топлота,
не им досаждам с многозначителни намеци
за съдържимото в едно изядено яйце,
но когато наоколо свистят куршуми,
когато вълните разбиват борда,
аз ги уча да не се страхуват,
и без страх да правят, каквото трябва.
А когато жената с прекрасното лице,
единствено ценното нещо на вселената,
им каже: аз не ви обичам,
аз ги уча да се усмихват,
да си тръгват и да не се връщат повече.
А когато дойде последният им час
и равна червена мъгла застеле погледите им,
аз ще ги науча да си припомнят веднага
целия жесток, мил живот,
цялата родна, странна земя,
и, застанали пред лицето на Бога,
с прости и мъдри слова
да чакат спокойно съда Му.


Другие переводы:


А вот еще:

Me and You

Yes, I know, we are not together, / From another terrain I’m hewn, / Won’t allow the guitar to tether, / I prefer wild zurna’s tune. / / I don’t visit the halls and salons / Where an audience sits in black / I’m reciting my lines to dragons, / Waterfall...

The Return

To Anna Akhmatova / / With all asleep I from the house departed, / In bushes by the ditch was guide concealed. / Perhaps when morning came a search you started, / You were too late, for we were in the field. / / My guide was sallow, skeletal, bent over, / Oh, how I loved him - I wa...

The Leopard

If the whiskers of a slain leopard are not promptly singed, / its spirit will pursue the hunter. / Abyssinian proverb / By some sorcerous divination, / In the silence of deaf nights, / Leopard, killed by me, leaves station, / Bold, explores my room’s delights. / / Folk are c...

No, there has been no transformation...

No, there has been no transformation / Of nature, poor and unalloyed, / But only bright illumination / With untold beauty fills the void. / / And so it’s probably quite certain / Hangs human flesh on fraying cord, / When cry from darkness rents the curtain, / In judgement&rsqu...

Death

Fragile, pallid, dressed in ashen vesture, / You appeared with kindness in your eyes. / Quite unlike your previous meeting’s gesture - / Howling trump and slashing rapier’s cries. / / Overcome with gold’s intoxication, / Bared you thus your scintillating breast. / T...

To river`s edge they made their way...

To river's edge they made their way / To see the sunset glowing stronger. / But now their hair was growing grey, / Their wingless hearts could fly no longer. / The endless years had passed them by, / Those years of grief and desolation, / When neither scarlet evening sky / Nor starry n...