• Язык:
    Болгарский (Български)
Источник:

Моите читатели

Мои читатели

Един стар бродяга от Адис-Абеба,
покорил много племена,
ми прати черен копиеносец
с поздрав, съставен от мои стихове.
Един лейтенант, управлявал канонерки
под огъня на вражески батареи,
цяла нощ сред южното море
рецитираше наизуст мои стихове.
Един човек, който сред тълпата от хора
застреля императорския посланик,
дойде да ми стисне ръката,
да благодари за стиховете ми.
Те са много, силни, зли и весели,
убивали са хора и слонове,
умирали са от жажда в пустинята,
замръзвали са върху парче вековен лед,
били са верни на планетата,
силна, весела и зла,
те носят мои книги в чантите си,
четат ги в палмови горички,
забравят ги на потъващи кораби.
Аз не ги наскърбявам с невръстения,
не ги унижавам с душевна топлота,
не им досаждам с многозначителни намеци
за съдържимото в едно изядено яйце,
но когато наоколо свистят куршуми,
когато вълните разбиват борда,
аз ги уча да не се страхуват,
и без страх да правят, каквото трябва.
А когато жената с прекрасното лице,
единствено ценното нещо на вселената,
им каже: аз не ви обичам,
аз ги уча да се усмихват,
да си тръгват и да не се връщат повече.
А когато дойде последният им час
и равна червена мъгла застеле погледите им,
аз ще ги науча да си припомнят веднага
целия жесток, мил живот,
цялата родна, странна земя,
и, застанали пред лицето на Бога,
с прости и мъдри слова
да чакат спокойно съда Му.


Другие переводы:


А вот еще:

Remember the palace of giants…

Remember the palace of giants, / The pool, full of silvery fish, / Alleys of planes, the highest, / And keeps made of huge stone bricks; / / As my golden horse at the towers / Was prancing, so proud and strong, / And gems decorated his harness / In patterns of delicate work. / / ...

The ship

"What d' you see in my eyes, slightly sparkling, / In my look, hazed with opaque mist?" / "There I saw the sea's deepest darkness / With a big sunken beautiful ship. / / That fine ship... More glorious and braver / None had seen over deep of the sea. / Its high masts under windbreath ...

A fragment of «Tale of Kings»

Once a dark horseman oh a black horse came / He was clad in a black velvet cloak, full of pride. / And his look was so dreadful, as a town aflame, / And so glaring as a flash in the night. / / Curly hair upon shoulders like serpents did twist, / And his voice was a song of the earth and...

Giraffe

Today, I can see that your glance is especially sad, / And hands are especially thin and the hair if up fluff. / Hey, listen, as far as in Africa, down at lake Chad / Is walking a graceful Giraffe. / / He's owing that elegance, slender and languor he is, / Such beautiful patterns are sh...

The Gates of Paradise

There are no seven diamond seals to close / the eternal gates of God's great paradise / it has no tempting charms, no beckoning glow / and to the people remains unrecognized. / / a doorway in a wall long since forsaken / a mass of stones and moss and nothing more. / nearby, a beggar, ...

A portrait of a man

His eyes are lightless underground lakes, / Abandoned castles of the ancient kings. / Marked with the sign of the eternal shame / Of that, the Other One, he never speaks. / The deepest wound, his mouth, dark and purple, / Made with a blade borne of the deadly poison; / And it is sad and ...