• Язык:
    Болгарский (Български)
Источник:

Моите читатели

Мои читатели

Един стар бродяга от Адис-Абеба,
покорил много племена,
ми прати черен копиеносец
с поздрав, съставен от мои стихове.
Един лейтенант, управлявал канонерки
под огъня на вражески батареи,
цяла нощ сред южното море
рецитираше наизуст мои стихове.
Един човек, който сред тълпата от хора
застреля императорския посланик,
дойде да ми стисне ръката,
да благодари за стиховете ми.
Те са много, силни, зли и весели,
убивали са хора и слонове,
умирали са от жажда в пустинята,
замръзвали са върху парче вековен лед,
били са верни на планетата,
силна, весела и зла,
те носят мои книги в чантите си,
четат ги в палмови горички,
забравят ги на потъващи кораби.
Аз не ги наскърбявам с невръстения,
не ги унижавам с душевна топлота,
не им досаждам с многозначителни намеци
за съдържимото в едно изядено яйце,
но когато наоколо свистят куршуми,
когато вълните разбиват борда,
аз ги уча да не се страхуват,
и без страх да правят, каквото трябва.
А когато жената с прекрасното лице,
единствено ценното нещо на вселената,
им каже: аз не ви обичам,
аз ги уча да се усмихват,
да си тръгват и да не се връщат повече.
А когато дойде последният им час
и равна червена мъгла застеле погледите им,
аз ще ги науча да си припомнят веднага
целия жесток, мил живот,
цялата родна, странна земя,
и, застанали пред лицето на Бога,
с прости и мъдри слова
да чакат спокойно съда Му.


Другие переводы:


А вот еще:

The Clever Devil

My faithful devil, my old crony, / Once sang to me this song alone: / "All night sailed sailor on the briny, / At dawn to seabed he was thrown. / / With all around him sea walls looming, / And crashing, foaming from above, / Before him flew, and whiter blooming, / An apparition of h...

Beatrice

Muses, enough, cease your sobbing, / Pour out your grief into singing, / Sing about Dante soul-stirring, / Or play the flute, play with feeling. / / Move on, annoying faun deities, / Music is dead in your screaming! / Haven’t you learned only lately / Beatrice exited Eden....

Yet All But Once

Yet all but once you’ll reminisce of me / And of my world mysterious and thrilling, / The quirky world of songs and fervency, / But among all, unique and undeceiving. / / It could have been yours also, but alas, / It was too much for you, or was too scanty, / I must have ...