• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Úryvky

1
Častokrát myslím na dni svojej staroby,
na jej múdrosť a božský pokoj.


2
Už stojím v sade na neznámej planéte,
pozerám na ružu a hľadím na ľaliu,
a hexametrom rozpráva mi Vergilius
o vyššej slasti na svete.

3
Rozozvučané zvony
i javorové stromy
a netopierie krídla.
Tiež Shakespeare, básnik Naso,
pre tých, ktorí ich vidia,
načúvajú ich hlasom.
Veď preto je svet svetom
a smúti za poetom.

4
Som rád, že mizne jedovatý kúdol -
pred dvadsiatimi rokmi zaclonil mi
vedomie ako krvavý mrak oči
tomu, čo v zúrivosti schmatol nôž –
že telo ženy ma už nevzrušuje,
že sláva ženy ma už nezraňuje,
že v stromoch nevidím už štíhle ruky
a nepočujem vzdychy v šume trávy.

Pánboh si vysoký dom vybudoval -
je na hranici jeho svätých panstiev
s panstvami zemepána Lucifera…

5
Drámy a frašky s prívlastkami «človečie» –
strašné i smiešne devätnáste storočie.
Storočie strašné, keďže na vrchole sily
na nebo človek hľadel ako do mohyly,
storočie smiešne, pretože mal za lubom
nájsť schodné cesty k neskutočným preludom.
Storočie hrdinských nádejí a úspechov…


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Я рад, что он уходит, чад угарный…» на словацкий язык.

Я рад, что он уходит, чад угарный…

Я рад, что он уходит, чад угарный,
Мне двадцать лет тому назад сознанье
Застлавший, как туман кровавый очи
Схватившемуся в ярости за нож;
Что тело женщины меня не дразнит,
Что слово женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шорохе травы.

Высокий дом Господь себе построил
На рубеже своих святых владений
С владеньями владыки Люцифера…


Другие переводы: