• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Rovníkový les

Экваториальный лес

Stan som si postavil raz na skalnatom svahu
abesínskych hôr, tiahnucich sa k západu,
a pokojne som hľadel na hasnúce slnko
nad zelenavou strechou lesov v diaľave.

Z tých končín prilietali rôzne zvláštne vtáky
so smaragdovým perím v dlhých chvostíkoch,
veselé zebry po nociach tam vystrájali —
počul som dupot kopýt a ich fŕkanie.

Raz, keď bol západ slnka osobitne krásny
a od lesov sa zvláštna vôňa šírila,
pred mojím stanom odrazu sa zjavil beloch,
schudnutý, zarastený, prosil o jedlo.

Jedol až do tmy náhlivo a nenásytne,
sardinky na sušené mäso ukladal,
prehĺtal kocky maggi ako dáke lieky
a absint nechcel inak piť než bez vody.

Opýtal som sa, od čoho je taký bledý,
a prečo sa mu suché ruky trepocú
jak listy… «To je od horúčky z tohto lesa,»
riekol a s hrôzou sa hneď obzrel za seba.

Kývol som smerom k veľkej otvorenej rane
uprostred handár na vpadnutom hrudníku.
Čo je to? — «To je od gorily z tohto lesa,»
riekol a už sa neodvážil obzerať.

Trpaslík bol s ním — mne tak po pás,
bol nahý, čierny, ba aj nemý vyzeral,
s buldodžou tvárou položenou na kolenách
za svojím pánom sedel presne ako pes.

No keď môj sluha doňho žartom trocha štuchol,
vyceril svoje hrôzostrašné zubiská
a potom po celý deň rozrušene prskal
a tĺkol o zem ozdobeným oštepom.

Unavenému hosťovi som postlal lôžko,
sám som si ľahol na kože, no nespal som —
lačne som počúval ten dlhý divý príbeh
prišelca z lesov, ktorý blúznil v horúčkach.

Bedákal: «Aká tma… Ten les snáď nemá konca…
slnko už asi nikdy neuvidíme…
Pierre, kde máš denník? Na prsiach, hneď pod košeľou?
Než o ten denník lepšie je prísť o život!

Prečo nás opustili všetci domorodci?
Preboha, zobrali nám naše kompasy…
Čo teraz? Nevidieť tu zvery ani vtáky,
len šuchot, piskot ozýva sa navôkol.

Pierre, zbadal si tie vatry? Isto sú tam ľudia…
Že by sme boli zachránení nakoniec?
Veď sú to trpaslíci… A je ich tu toľko…
Pierre, strieľaj! Nad ohňom je — noha z človeka!

Do boja! Pozor na ich otrávené šípy…
Ber toho na pni… Kričí, je to náčelník…
Preboha, z mojej pušky zostali len trosky…
Nemôžem už nič robiť… povalili ma…

Nie, nezomrel som, len ma poviazali… pľuhy,
pustite, nemôžem sa na to pozerať!
Veď pečú Pierra… ako deti sme sa v Marseille
pri mori na útese spolu hrávali.

Čo chceš, pes? Zrazu lozíš po kolenách?
Pľujem ti na hlavu, ty odpudivý zver!
Lížeš mi ruky? Strhávaš mi z tela putá?
Hej, pochopil som, pokladáš ma za boha…

No teda bežme! Ale neber ľudské mäso,
všemocní bohovia ho radi nemajú…
Les… och, ten nekonečný les… som hladný, Akka,
veľkého hada ulov, ak to dokážeš!»

Bedákal, stonal, vzdychal, za srdce sa chytal
a na svitaní ako keby zadriemal,
ale keď som sa pokúšal ho z driemot prebrať,
zbadal som, že mu muchy lozia po očiach.

Pochoval som ho pod vysokou hrubou palmou,
nad hŕbou ťažkých kameňov som vztýčil kríž
a na doštičku napísal som prosté slová:
«Tu leží kresťan, modlite sa zaň.»

Trpaslík hľadel, bez záujmu si čistil oštep,
a keď som dokončil ten smutný rituál,
tak vstal a bez slova sa pobral dolu svahom —
sťa jeleň do rodného lesa zamieril.

Keď o rok listoval som vo francúzskej tlači,
len smutne pokýval som hlavou pri slovách:
«Z veľkej expedície ku prameňom Konga
sa do dnešného dňa nik ešte nevrátil.»


Другие переводы:


А вот еще:

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...