• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Rovníkový les

Экваториальный лес

Stan som si postavil raz na skalnatom svahu
abesínskych hôr, tiahnucich sa k západu,
a pokojne som hľadel na hasnúce slnko
nad zelenavou strechou lesov v diaľave.

Z tých končín prilietali rôzne zvláštne vtáky
so smaragdovým perím v dlhých chvostíkoch,
veselé zebry po nociach tam vystrájali —
počul som dupot kopýt a ich fŕkanie.

Raz, keď bol západ slnka osobitne krásny
a od lesov sa zvláštna vôňa šírila,
pred mojím stanom odrazu sa zjavil beloch,
schudnutý, zarastený, prosil o jedlo.

Jedol až do tmy náhlivo a nenásytne,
sardinky na sušené mäso ukladal,
prehĺtal kocky maggi ako dáke lieky
a absint nechcel inak piť než bez vody.

Opýtal som sa, od čoho je taký bledý,
a prečo sa mu suché ruky trepocú
jak listy… «To je od horúčky z tohto lesa,»
riekol a s hrôzou sa hneď obzrel za seba.

Kývol som smerom k veľkej otvorenej rane
uprostred handár na vpadnutom hrudníku.
Čo je to? — «To je od gorily z tohto lesa,»
riekol a už sa neodvážil obzerať.

Trpaslík bol s ním — mne tak po pás,
bol nahý, čierny, ba aj nemý vyzeral,
s buldodžou tvárou položenou na kolenách
za svojím pánom sedel presne ako pes.

No keď môj sluha doňho žartom trocha štuchol,
vyceril svoje hrôzostrašné zubiská
a potom po celý deň rozrušene prskal
a tĺkol o zem ozdobeným oštepom.

Unavenému hosťovi som postlal lôžko,
sám som si ľahol na kože, no nespal som —
lačne som počúval ten dlhý divý príbeh
prišelca z lesov, ktorý blúznil v horúčkach.

Bedákal: «Aká tma… Ten les snáď nemá konca…
slnko už asi nikdy neuvidíme…
Pierre, kde máš denník? Na prsiach, hneď pod košeľou?
Než o ten denník lepšie je prísť o život!

Prečo nás opustili všetci domorodci?
Preboha, zobrali nám naše kompasy…
Čo teraz? Nevidieť tu zvery ani vtáky,
len šuchot, piskot ozýva sa navôkol.

Pierre, zbadal si tie vatry? Isto sú tam ľudia…
Že by sme boli zachránení nakoniec?
Veď sú to trpaslíci… A je ich tu toľko…
Pierre, strieľaj! Nad ohňom je — noha z človeka!

Do boja! Pozor na ich otrávené šípy…
Ber toho na pni… Kričí, je to náčelník…
Preboha, z mojej pušky zostali len trosky…
Nemôžem už nič robiť… povalili ma…

Nie, nezomrel som, len ma poviazali… pľuhy,
pustite, nemôžem sa na to pozerať!
Veď pečú Pierra… ako deti sme sa v Marseille
pri mori na útese spolu hrávali.

Čo chceš, pes? Zrazu lozíš po kolenách?
Pľujem ti na hlavu, ty odpudivý zver!
Lížeš mi ruky? Strhávaš mi z tela putá?
Hej, pochopil som, pokladáš ma za boha…

No teda bežme! Ale neber ľudské mäso,
všemocní bohovia ho radi nemajú…
Les… och, ten nekonečný les… som hladný, Akka,
veľkého hada ulov, ak to dokážeš!»

Bedákal, stonal, vzdychal, za srdce sa chytal
a na svitaní ako keby zadriemal,
ale keď som sa pokúšal ho z driemot prebrať,
zbadal som, že mu muchy lozia po očiach.

Pochoval som ho pod vysokou hrubou palmou,
nad hŕbou ťažkých kameňov som vztýčil kríž
a na doštičku napísal som prosté slová:
«Tu leží kresťan, modlite sa zaň.»

Trpaslík hľadel, bez záujmu si čistil oštep,
a keď som dokončil ten smutný rituál,
tak vstal a bez slova sa pobral dolu svahom —
sťa jeleň do rodného lesa zamieril.

Keď o rok listoval som vo francúzskej tlači,
len smutne pokýval som hlavou pri slovách:
«Z veľkej expedície ku prameňom Konga
sa do dnešného dňa nik ešte nevrátil.»


Другие переводы:


А вот еще:

I and You

Yes, I come from another country, / To your world I can never belong. / Tinkling guitars cannot please me, / I want a wild desolate song. / / I do not read my verses in drawing-rooms / To black-coats and dresses like shrouds. / I read my verses to dragons, / To the waterfalls and to...

Jaguar

Today I saw the strangest dream, / I dreamed I sparkled in the sky: / But life, the grim Madame, / Had cast bad fate my way. / / I’d been changed into a jaguar, / I burned with mad desires, / My heart flamed dreadful fire, / My muscles shook and shuddered. / / And in a de...

Giraffe

Today I see your gaze is especially sad, / And your hands embracing your knees, especially thin. / Listen: far, far away on Lake Chad* / A slender giraffe is grazing. / / Bestowed with the luxury of harmonious grace, / Its skin is decorated in patterns, so magical / That only the shad...

Lake Chad

On mysterious Lake Chad / Among the ancient baobabs / Guided by majestic Arabs / The carved-out feluccas scud / Among the trees along the banks / And from foothills spread with green, / To terrible gods, the maidens chant, / Priestesses with ebony skin. / / I was the wife of a mig...

The Tale of the Kings

"We are the splendid and strong, / Youthful kings, who glide, / Like clouds high in the sky, / Above the mirage of the lands. / / With eternal songs and dances / We erect a new temple. / Let us be drunk with the purple / That surely will stream from its windows. / / A window to...

Masquerade

In barren halls and secluded corridors / Today merry maskers were amassing, / Today in parlors, variegated colors / Like mad whirlwinds, swept through, dancing. / / They snaked about beneath dragons and moons, / Chinese vases were tossed among them, / Torches flamed and lutes strings ...