• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Moji čitatelia

Starý tulák v Addis Abebe,
čo pokoril veľa hrdých kmeňov,
poslal ku mne černošského kopijníka
so zdravicou zostavenou z mojich básní.

Poručík, čo velil kanónovým člnom
v paľbe nepriateľských batérií,
mi celú noc pri tropickom mori
recitoval z hlavy moje básne.

A muž, ktorý ako jeden z davu
pozdvihol zbraň proti vyslancovi cára,
mi prišiel vzdať hold a stisnúť ruku,
poďakovať sa mi za básne.

Je ich veľa — silných, zlých i veselých,
ktorí zabíjali zvieratá i ľudí,
ktorí zomierali smädom v púšti,
zamŕzali na okrajoch snežných polí,
verných našej planéte,
silnej, veselej i zlej.

Vozia moje knižky v kapsách pri sedle,
čítajú ich pod palmami v oázach
a zabúdajú ich v stroskotaných lodiach.

Neubližujem im neurasténiou,
neponižujem ich svojou vrúcnosťou,
neotravujem ich veľavýznamnými
narážkami na obsahy vyjedených vajec.

No keď vôkol začnú svišťať guľky,
či keď vlny začnú lámať paluby,
naučím ich prekonať strach,
prekonať strach a robiť, čo treba.

A keď žena s utešenou tvárou,
drahšou nadovšetko na svete,
povie: «Neľúbim vás,»
naučím ich prejsť to s úsmevom
a odísť a nikdy sa už nevrátiť.

A keď si raz ľahnú na smrteľnú posteľ
a oči im zastrie purpurová hmla,
naučím ich vo chvíli si vybaviť
celý krutý, ale krásny život,
celú rodnú a čudesnú zem,
a keď predstúpia raz pred tvár Boha,
s prostými a rozumnými slovami
vyrovnane čakať na posledný súd.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Мои читатели» на словацкий язык.

Мои читатели

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.


Другие переводы: