• Язык:
    Словацкий (Slovak)

Sen

Ranná riekanka

Ste tak neskutočne pekná,
čo v sne videli ste dnes?
«Breh a lekná,
mesiac, les.»

A čo ešte? Slúži tomu,
kto ľúbi, ten nočný zráz…
«Desdemónu,
túžbu v nás.»

Koho skrýval porast riečny?
Tvárite sa nesmelo…
«Ach, bol driečny —
Othello.»

Vari bol jak žiara komét,
hoden vás dvoch, vašich pier?
«Áno. Poet,
oficier.»

Akúže to skrytú krásu
vedel zmeniť na nôtu?
«Ťarchu času,
prázdnotu.»

Cítili ste chvenie lona,
počúvajúc básnenie?
«Desdemóna,
ja však nie!»


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Сон. Утренняя болтовня» на словацкий язык.

Сон. Утренняя болтовня

Вы сегодня так красивы,
Что вы видели во сне?
— Берег, ивы
При луне. —

А еще? К ночному склону
Не приходят, не любя.
— Дездемону
И себя. —

Вы глядите так несмело:
Кто там был за купой ив?
— Был Отелло,
Он красив. —

Был ли он вас двух достоин?
Был ли он как лунный свет?
— Да, он воин
И поэт.

О какой же пел он ныне
Неоткрытой красоте?
— О пустыне
И мечте.

И вы слушали влюбленно,
Нежной грусти не тая?
— Дездемона,
Но не я. —


Другие переводы: