• Язык:
  Чешский (Čeština)
Источник:

Sahara

Od počátku pouště rovny jsou si plně,
ale Sýrie, Gobi a Arábie
jsou jen zbylým tichem po saharské vlně,
po satansky rozjařené zlobě.

Šumí Rudé moře jako Perský záliv,
hluboké jsou sněhy na Pamíru,
avšak její písky končí kdesi v dáli,
na Sibiři, nepoznavši míru.

Ni ve stínu lesů, ni na moři lítém,
jen na jedné poušti na světě
uzavřeš se lidem, nepotkáš se s lidem,
slunce, vítr očarují tě.

Hvězda sklání hlavu z namodralé výše,
má panensky omlazenou tvář.
Jako kdyby proudy zlatými si píše
na písečné duny svoji zář.

Kolem věže zámky z porfyrové skály,
fontány a palmy na stráži.
Se vzduchem si hraje jako se zrcadly,
maluje si slunce miráže.

Nadpozemský malíř o večerní chvíli
u podnoží skal a na rostliny,
do písku jako na zlaté žíly,
rozmisťuje fialové stíny.

Uzří povel slunce nadnebeský pěvec,
ihned zazní ladné zvonění.
Zpitý ohněm pukne vápenec,
vše se rudým prachem zaplní.

Blýskají se skály, rozprostřela tma se
na kamenná lóže dřevních řek.
Zvlněnému moři v bouři podobá se,
proneseš v tu chvíli o Sahaře.

Podívej se ale, ta písečná sláva
je jen shůry odraz požáru.
S nebesy, kde oblak s duhou spává,
lehké je zaměnit Saharu.

Bujný vítr pouště je tu druhým vládcem.
Návaly sám sebe pohání.
Do širokých dolin, na vysoké kopce,
vzácný mimochodník východní.

Za zpěvu vstává z písku zvonice,
ve mžiku pozná svého pána,
prořídne vzduch, sluneční zornice,
jako plod granátový plane.

Strašných palem sto let staré kmeny,
sloupy prachu vzhůru bobtnají.
Kroutí se a klátí, mlhou prostoupeny.
Vždy tu budou, věříš potají.

Že se budou toulat do skonání věků,
každý den nabývat na hrůze.
Hlavami se nořit do oblaků
jako strašné hadí haluze.

Chvíle však a… jedna zaostala,
zhroutila se pískovitá hrouda.
Značí to, že cestou potkala
řvoucího strachem velblouda.

Zvlněná rovina se uklidní a kamsi
ulehne písek jako nové hory.
Středozemní moře opanuje chamsín,
aby krev opájel a rozséval spory.

Zastaví karavan a jeho průvodce
neklidně šátrá holí na písku.
Někde tu pramen je a možnost napít se,
ví však jen to, že jsou mu nablízku.

V oázách občas ržají koně,
pod palmou vane vůně nardu.
Vzácná je zeleň v moři ohně
tak jako pruhy na gepardu.

Často vše předčí lomoz šarvátek
burnusy** vlají, blýskají se kopí.
V západní zemi vládne Tuareg,
východní Tubuové přejí si ji dobýt.

Než za stín palem svedou lítou řež,
za velblouda či pohled otrokyně,
Tibesti rodnou, Murzúk, Gadameš,
zanáší písek v jejich domovině.

Větrové pouště mají svoji pýchu,
neznají překážek a svévolí,
bourají zdi a tůně bez oddychu,
bělavou otravují solí.

Možná že zbývá jen pár stovek let,
než svět náš zelený a starý
s dravými písky neustojí střet,
podlehne mládí Sahary.

Zasype písek moře Středozemní
Moskvu, Paříž a Athény.
A budeme se modlit k ohni
co beduíni na koních.

A nakonec, až mimozemský koráb
překročí orbitální práh,
jen zlaté moře spatří shora
a dá mu jméno Sahara.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Сахара» на Чешский язык.

Сахара

Все пустыни друг другу от века родны,
Но Аравия, Сирия, Гоби, —
Это лишь затиханье Cахарской волны,
В сатанинской воспрянувшей злобе.

Плещет Красное море, Персидский залив,
И глубоки снега на Памире,
Но ее океана песчаный разлив
До зеленой доходит Сибири.

Ни в прохладе лесов, ни в просторе морей —
Ты в одной лишь пустыне на свете
Не захочешь людей и не встретишь людей,
А полюбишь лишь солнце да ветер.

Солнце клонит лицо с голубой высоты,
И лицо это девственно юно,
И, как струи пролитого солнца, ровны
Золотые песчаные дюны.

Блещут скалы, темнеют над ними внизу
Древних рек каменистые ложа,
На покрытое волнами море в грозу,
Ты промолвишь, Сахара похожа.

Но вглядись: эта вечная слава песка —
Только горнего отсвет пожара,
С небесами, где легкие спят облака,
Бродят радуги, схожа Сахара.

Буйный ветер в пустыне второй властелин.
Вот он мчится порывами, точно
Средь высоких холмов и широких долин
Дорогой иноходец восточный.

И чудовищных пальм вековые стволы,
Вихри пыли взметнулись и пухнут,
Выгибаясь, качаясь, проходят средь мглы,
В Тайно веришь, вовеки не рухнут.

Но мгновенье… отстанет и дрогнет одна
И осядет песчаная груда,
Это значит, в пути натолкнулась она
На ревущего в страхе верблюда.

И стоит караван, и его проводник
Всюду посохом шарит в тревоге,
Где-то около плещет знакомый родник,
Но к нему он не знает дороги.

А в оазисах слышится ржанье коня
И под пальмами веянье нарда,
Хоть редки острова в океане огня,
Точно пятна на шкуре гепарда.

И пока они бьются за пальмовый лес,
За коня иль улыбку рабыни,
Их родную Тибести, Мурзук, Гадамес
Заметают пески из пустыни.

Потому что пустынные ветры горды
И не знают преград своеволью,
Рушат стены, сады засыпают, пруды
Засыпают белеющей солью.

И, быть может, немного осталось веков,
Как на мир наш, зеленый и старый
Жадно ринутся хищные стаи песков
Из пылающей юной Сахары.

Средиземное море засыпят они,
И Париж, и Москву, и Афины,
И мы будем в небесные верить огни,
На верблюдах своих бедуины.

И когда, наконец, корабли марсиан
У земного окажутся шара,
То увидят сплошной золотой океан
И дадут ему имя: Сахара.


Другие переводы:

 • Английский
  Бартон Раффел, Алла Бураго
  The Sahara
 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  撒哈拉