• Язык:
  Чешский (Čeština)
Источник:

Rudé moře

Ahoj, Rudé moře, polévko žraločí,
černošská vano, písečná kamna!
U břehů tvých se mechy nesmáčí,
Vápenec, kaktus kamenný, ti padne.

Na tvých ostrovech, v písku žhavém,
zapomenuty přílivem, jenž sílí v noci,
zmírají mořské hrůzy žalem:
pilouni, chobotnice a mloci.

Od břehů Afriky se stovky loděk
dávají hledat perly, znají okliky,
a vyhnat se je snaží na východě,
z arabských břehů houfem felúky.

Chycený černoch, zakovaný v řetěz,
na trzích s lidmi skončí v Hudejdě.
Nešťastný Arab na posledním místě,
pod rzí tvé špíny, v teple, na vlně.

Tak jako kantor mezi šotky, mnohdy
zažije parník s mořskou vlnou střet.
Klokotá šroub, je plný sněžné vody,
palubní náklad: rudé růže, led.

Nevládneš nad ním, ať burácí orkán,
ať vlna povstane, co křišťálový sráz.
Zapálí s povzdechem si retko kapitán:
„Ach, díky bože, svěžest, žár vem ďas.“

Celý den nad vodou tu jako hejno vážek
lze spatřit zlato rybích poletuch.
Skví se co srpy zprohýbané pláže,
rudé a zelené mělčiny v rozkvětu.

Blyští se vzduch, průzračným ohněm žhne
jako pták z pohádek, tak hledí slunce z výše:
– Moře, Rudé moře, jsi panovnice dne,
nocím tu však panuješ možná spíše.

Podoben mráčku klouže vodní éter,
na vlnách stíny černých mořských panen.
Nám cizí souhvězdí křížů a seker
nad tebou zahoří nebeským lánem.

Počnou se jiskřit v mžiku jako ranou z děla
tvé proudy, s kouzly si je sezdáš.
Bengálský oheň v nich jako by svítit měla,
ze zášti k nebi ti tvá vlastní hvězda.

A když pak měsíc pluje na zenit,
vítr se nese, tají lesní vůně.
Od Suezu až k Mandebu a zní
jak harfa Eolova po tvém mořském lůně.

Tvé strmé břehy zdolávají sloni
a poslouchají vlnobití šum.
Milují odraz zmrzačené luny
a s bázní kráčí navstříc žralokům.
Však dobře víš, že jediné jsi z moří,
co božím slovům tehdy vnímalo.
Žes rozevřelo vody, co tě tvoří,
by přešel Mojžíš, zhynul Faraon.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Красное море» на Чешский язык.

Красное море

Здравствуй, Красное Море, акулья уха,
Негритянская ванна, песчаный котел!
На утесах твоих, вместо влажного мха,
Известняк, как чудовищный кактус, расцвел.

На твоих островах в раскаленном песке,
Позабыты приливом, растущим в ночи,
Издыхают чудовища моря в тоске:
Осьминоги, тритоны и рыбы-мечи.

С африканского берега сотни пирог
Отплывают и жемчуга ищут вокруг,
И стараются их отогнать на восток
С аравийского берега сотни фелуг.

Как учитель среди шалунов, иногда
Океанский проходит средь них пароход,
Под винтом снеговая клокочет вода,
А на палубе — красные розы и лед.

Ты бессильно над ним; пусть ревет ураган,
Набухает волна за волной, гора,
Лишь и будет, что скажет, вздохнув, капитан:
«Слава Богу, свежо, надоела жара!» —

Блещет воздух, налитый прозрачным огнем,
И лучи его сывятся, словно цветы,
Море, Красное Море, ты царственно днем,
Но ночами вдвойне ослепительно ты.

Только в небо скользнут водяные пары,
Тени черных русалок мелькнут на волнах,
Да чужие созвездья, кресты, топоры,
Над тобой загорятся в небесных садах.

И когда выступает луна на зенит,
Вихрь проносится, запахи леса тая,
От Суэца до Бабель-Мандеба звенит,
Как Эолова арфа, поверхность твоя.

И ты помнишь, как, только одно из морей,
Ты исполнило некогда Божий закон,
Разорвало могучие сплавы зыбей,
Чтоб прошел Моисей и погиб Фараон.


Другие переводы:

 • Английский
  Алла Бураго, Бартон Раффел
  The Red Sea
 • Венгерский
  Иштван Бака
  Vörös-tenger
 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  红海