• Язык:
    Чешский (Čeština)
Источник:

Úvod

Omráčená řevem jsi a dusotem,
oděná jsi v plameni a dýmu.
O tobě mluví, Afriko má, šeptem
v nebeském dómu serafinů.

Otevírají se tam evangelia
o životě tak hrozivém a snivém,
by vzpomněli na toho anděla,
novice, jenž ti dán byl, divá.

O tvých skutcích i tvé fantazii,
vyslechni si vše o vlastní duši.
Jsi-li plod na dávné Eurasii,
zatěžkaná je tebou ta hrušeň.

Odevzdaný zcela budu vyprávět ti
o tvých náčelnících v kůži ze šelem,
kteří vedou muže do vítězné změti,
když jsou lesy temně zšeřelé.

O vesnicích a prastarých modlách,
jejich smíchu, jenž nevěští dobro.
O těch lvech, co přicházejí na práh,
by si chvosty ovívali žebra.

Dej mi za to cestu udusanou,
tam, kde není stopy po člověku,
ať mým jménem nazývají černou
doposud neobjevenou řeku.

Dej mi milost poslední a s díkem
odeberu se na svatá místa.
Dej mi zemřít pod tím fíkovníkem,
kde Marie kolébala Krista.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Вступление» на Чешский язык.

Вступление

Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламень и дымы,
О тебе, моя Африка, шёпотом
В небесах говорят серафимы.

И твое открывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.

Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древнем Евразии
Исполинской висящая грушей.

Обреченный тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят полчища воинов хмурых.

О деревнях с кумирами древними,
Что смеются усмешкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями
И хвостом ударяют о ребра.

Дай за это дорогу мне торную,
Там где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор неоткрытую реку.

И последняя милость, с которою
Отойду я в селенья святые,
Дай скончаться под той сикоморою,
Где с Христом отдыхала Мария.


Другие переводы: