• Язык:
    Чешский (Čeština)
Источник:

Moji čtenáři

Starý tulák v Addis Abebě,
který pokořil mnohé kmeny,
poslal za mnou černého kopiníka
s pozdravem složeným z mých veršů.
Lajtnant, který řídil dělové čluny
pod palbou nepřátelských houfnic,
po celou noc mi nad jižním mořem
zpaměti přednášel mé básně.
Člověk, který uprostřed davu
zastřelil císařova posla,
přišel mi potřást rukou,
poděkovat mi za mé verše.

Je jich mnoho silných, zlých a veselých,
kteří zabíjeli slony a lidi,
kteří umírali žízní v poušti,
kteří umrzali na hranách věčného ledu,
věrných naší planetě,
silné, veselé a zlé.
Vozí mé knihy v sedlové brašně,
čtou je v palmovém háji,
zapomínají je na tonoucí lodi.

Neurážím je nervozitou,
neponižuji srdeční vřelostí,
neotravuji mnohosmyslnými narážkami
na rub zlámané grešle,
ale když okolo hvízdají střely,
když vlny lámou lodní boky,
učím je se nebát,
nebát se a dělat, co je potřeba.

Když žena s nádhernou tváří,
nejdražší v celém světě,
řekne: Nemiluji vás,
učím je se usmát,
odejít a více se nevracet.
Až nadejde jejich poslední hodina,
a rovná rudá mlha jim zahalí zrak,
naučím je rázem si rozpomenout
na celý krutý milý život,
na celou rodnou podivnou zemi
a stanout před Boží tváří,
čekat s moudrými a prostými slovy
pokojně na Jeho soud.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Мои читатели» на Чешский язык.

Мои читатели

Старый бродяга в Аддис-Абебе,
Покоривший многие племена,
Прислал ко мне черного копьеносца
С приветом, составленным из моих стихов.
Лейтенант, водивший канонерки
Под огнем неприятельских батарей,
Целую ночь над южным морем
Читал мне на память мои стихи.
Человек, среди толпы народа
Застреливший императорского посла,
Подошел пожать мне руку,
Поблагодарить за мои стихи.

Много их, сильных, злых и веселых,
Убивавших слонов и людей,
Умиравших от жажды в пустыне,
Замерзавших на кромке вечного льда,
Верных нашей планете,
Сильной, весёлой и злой,
Возят мои книги в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца,
Но когда вокруг свищут пули
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.

И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: я не люблю вас,
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти и не возвращаться больше.
А когда придет их последний час,
Ровный, красный туман застелит взоры,
Я научу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ перед ликом Бога
С простыми и мудрыми словами,
Ждать спокойно Его суда.


Другие переводы: