• Язык:
  Словацкий (Slovak)

Kameň

A. I. Gumiľovovej

Hľa, ako zlostne hľadí kameň,
hlboké škáry budia nepokoj,
pod machom bliká skrytý plameň -
nie je to svätojánsky roj.

Sibyly chmúrnych hradných pánov,
namosúrení druidi
ho povolali z oceánov,
aby sa pomstil za krivdy.

Čierny a strašný vyšiel z morí,
na brehu leží, pozri sa,
za nocí všetky veže zborí
náhodným sokom pomstí sa.

Preletí ponad pusté lány,
skryje sa za krík, stlmí let,
ohnivo blysne štrbinami
a potom sa zas vrhne vpred.

Len málokto ho v noci vidí
vyrážať tajne na cesty
a opováž sa vlas mu skriviť
a či sa dotknúť jeho cti.

Udusí v sebe plameň zloby,
zbytočné hrozby, besnenie,
mlčky sa zmení do podoby
útesu – tak aj skamenie.

No nech by si sa hockde schoval,
s klamstvom, s tým uňho pohoríš,
on si ťa nájde, vzlietne znova
a do pŕs sa ti zaborí.

Zmeravieš celý ohromený,
zbadáš svit v jeho štrbinách,
začuješ, ako padá k zemi,
a praskot svojich kostí, šliach.

Spíjať sa bude krvou vrelou,
do rána nevyštve ho nik,
a strašné bude mŕtve telo,
jak pes, keď rozpučí ho býk.

Preletí ponad polia, hory,
vráti sa na breh, kde bol prv,
aby mu verné vlny v mori
obmyli priškvarenú krv.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Камень» на словацкий язык.

Камень

А. И. Гумилевой

Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки,
Под мхом мерцает скрытый пламень;
Не думай, то не светляки!

Давно угрюмые друиды,
Сибиллы хмурых королей
Отмстить какие-то обиды
Его призвали из морей.

Он вышел черный, вышел страшный,
И вот лежит на берегу,
А по ночам ломает башни
И мстит случайному врагу.

Летит пустынными полями,
За куст приляжет, подождет,
Сверкнет огнистыми щелями
И снова бросится вперед.

И редко кто бы мог увидеть
Его ночной и тайный путь,
Но берегись его обидеть,
Случайно как-нибудь толкнуть.

Он скроет жгучую обиду,
Глухое бешенство угроз,
Он промолчит и будет с виду
Недвижен, как простой утес.

Но где бы ты ни скрылся, спящий,
Тебе его не обмануть,
Тебя отыщет он, летящий,
И дико ринется на грудь.

И ты застонешь в изумленьи,
Завидя блеск его огней,
Заслыша шум его паденья
И жалкий треск твоих костей.

Горячей кровью пьяный, сытый,
Лишь утром он оставит дом
И будет страшен труп забытый,
Как пес, раздавленный быком.

И, миновав поля и нивы,
Вернется к берегу он вновь,
Чтоб смыли верные приливы
С него запекшуюся кровь.


Другие переводы:

 • Китайский
  Чжэншуо Чжан
  岩石
 • Французский
  Николай Гумилёв
  La pierre
 • Эсперанто
  Иван Наумов
  Sxtono