• Язык:
    Таджикский (Тоҷикӣ)

Шумо бисѐр хубу дилрабоед...

Шумо бисѐр хубу дилрабоед,
Магар рӯйи хуше дидед дар хоб?
— Бидидам соҳилу гулбед
Ба зери партави маҳтоб.

Дигар чӣ? Дар шаби ором, бе ишқ
Магар ҷӯянд хилватгоҳи бекас?
— Ва Дездемонаро дидам,
Бидидам хешро вопас.

Шумо, ки носабуреду мушавваш,
Кӣ буд дар паҳлуи гулбеди танҳо?
— Отелло буд дар хилват,
Ҷавони дилбару зебо.

Ба сони нури маҳ ӯ буд нозук?
Ба ҳар дуи шумо ӯ буд лоиқ?
— Бале, буд афсаре нотарс,
Бале, буд шоире ошиқ.

Суруди ӯ киро афсона мекард?
Ҷамоли кӣ варо девона мекард?
Сурудаш васфи саҳро буд,
Суруди орзуҳо буд.

Шумо бо меҳру шавқи ошиқона
Сурудашро гуҳар кардед дар гӯш?
— Дездемона бишуд мафтун,
Вале ман будам хомӯш.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Сон. Утренняя болтовня» на таджикский язык.

Сон. Утренняя болтовня

Вы сегодня так красивы,
Что вы видели во сне?
— Берег, ивы
При луне. —

А еще? К ночному склону
Не приходят, не любя.
— Дездемону
И себя. —

Вы глядите так несмело:
Кто там был за купой ив?
— Был Отелло,
Он красив. —

Был ли он вас двух достоин?
Был ли он как лунный свет?
— Да, он воин
И поэт.

О какой же пел он ныне
Неоткрытой красоте?
— О пустыне
И мечте.

И вы слушали влюбленно,
Нежной грусти не тая?
— Дездемона,
Но не я. —


Другие переводы: