• Язык:
  Словацкий (Slovak)

Krédo

Credo

Odkiaľ som prišiel, nemám zdanie,
neviem, čo spravím, ani kde,
keď triumfálne ohňom planiem
vo svojej jasnej záhrade.

Keď omrzí ma neha ruží,
keď naplním sa nádherou,
keď po pokoji zrazu túži
duša, čo prejedla sa snov.

No žijem. Tieň sa v tanci vlní
pred smrťou významného dňa,
prchavých tajomstiev som plný,
prilievam červeň do ohňa.

Slnečný svit i nočné tiene,
to pre mňa je svet bez dverí,
aj nežné hviezdne zasvietenie
v oslavujúcom éteri.

Ja po poznaní nie som chorý,
odkiaľ to idem a či kam,
a dobre viem - tam hviezda horí
a dáva bozky planétam.

Viem, že tam počuť kanconetu
pred trónom krásy, v svätyni,
keď ako sny sa spolu spletú
belostné sväté kvetiny.

Horúcim srdcom v zázrak verím
a chápem vzdušné obzory,
nech prídem do hocakej sféry,
všade sa môj sen vynorí.

Večne je silný, večne žije,
pôvabom krásy lichotí…
A vzbĺkne dúha harmónie
nad ríšou večnej prázdnoty.


Другие переводы:

 • Английский
  Руперт Мортон
  Credo
 • Немецкий
  Ирмгард Вилле
  Credo
 • Польский
  Тадеуш Рубникович
  Credo
 • Монгольский
  Онон Чинбаяр
  Кредо

А вот еще:

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...

On that faraway star, upon Venus...

On that faraway star, upon Venus, / Where the Sun burns golden and brightly. / And on Venus, ah... upon Venus, / The blue leaves of trees they waft lightly. / / And loudly the waters they sing / The river, the fountain, the fall / Their noon song of freedom they ring / That lights u...