• Язык:
    Литовский (Lietuvių)

Žirafa

Šiandieną, matau, ypatingai nuliūdusi tu,
Apglėbus kelius, užsisklendusi ir nekalbi.
Klausyki: prie tolimo ežero Čado krantų
Yra žirafa nuostabi.

Švelnumas ir gracija jos kiekvienam judesy,
O raštas jos kailio – tai magija ir prabanga,
Kurioms teprilygtų nebent mėnesiena šviesi,
Kada ežere ją suskaido ir supa banga.

Iš tolo atrodo ji laivo spalvota bure,
O jos bėgime daug nuo skrendančio paukščio slinkties.
Pasaulis pamato stebuklą, kada vakare
Į marmuro olą ji slepias praleisti nakties.

Žinau padavimą: mįslingos šalies apžavai,
Juodoji gražuolė ir jaunojo vado aistra...
Bet tu per ilgai sunkiomis miglomis alsavai
Ir niekuo, išskyrus šį lietų, nebūni tikra.

Viliuos, kad atogrąžų sodą pamilsi ir tu:
Ten kvapnūs žolynai ir palmių kamienai laibi.
Verki tu? Klausyki... prie tolimo Čado krantų
Yra žirafa nuostabi.