• Язык:
    Венгерский (Magyar)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Kéе Ádám

Furcsa szavak nekem — «én egyedül»,
Egy Ádám kívül van, egy meg belül.

Az égi szerelemrõl verset költve,
A külsõm épp szemet vetett a nõre.

S a belsõ ellenségként lesi csak,
Örökké gyötri õt a bús harag.

És ha a külsõ furfangos beszéddel,
Gyöngéd mosollyal és gyöngéd szemével

Az asszonynál viszonzásra talál,
Tiltakozik a belsõ: «Az nem áll!

Tán nem tudod, mily kék az ég feletted,
Víg kedved tágas pusztákon keressed!

S hogy egy másik, csodás, szeretve már,
Angyal-csapásokon jöttödre vár?»

De ha a külsõ csak szaval hiába,
S a nõnek nem kell vallomás, találka,

S nem kíván verset, sem tüzes szemet —
Dühöng a belsõ: «Elõször esett,

Hogy megtaláltuk, kivel mind a ketten
Oly boldogok lehetnénk, mint a mennyben.

Te balfácán!» A világ útjain
Civódva jár Pierrot s Harlequin.


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Два Адама» на венгерский язык.

Два Адама

Мне странно сочетанье слов — «я сам»,
Есть внешний, есть и внутренний Адам.

Стихи слагая о любви нездешней,
За женщиной ухаживает внешний.

А внутренний, как враг, следит за ним,
Унылой злобою всегда томим.

И если внешний хитрыми речами,
Улыбкой нежной, синими очами

Сумеет женщину приворожить,
То внутренний кричит: «Тому не быть!

Не знаешь разве ты, как небо сине,
Как веселы широкие пустыни,

И что другая, дивно полюбя,
На ангельских тропинках ждет тебя?.»

Но если внешнего напрасны речи
И женщина с ним избегает встречи,

Не хочет ни стихов его, ни глаз —
В безумьи внутренний: «Ведь в первый раз

Мы повстречали ту, что нас обоих
В небесных успокоила б покоях.

Ах ты, ворона!» Так среди равнин
Бредут, бранясь, Пьеро и Арлекин.


Другие переводы: