• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Niger

Нигер

Térképemen én az unalomból rajzolt
Hosszúsági-szélességi hálózat alatt
Észreveszem, ahogy sötéten kanyargón
Szõlõvesszõként göcsörtös, kék vonal halad.

És a városok körötte: mind szõlõszem,
Bussza is és Homba és Timbuktu, a király,
Már hangzásuk is napfényes énelõttem,
Mintha dob dübögne, s álmom éled, visszaszáll.

De nem hiszem, hogy a mappa igazít el,
Hiszen az ostobaságnak is határa van!
Odaírták: Niger… Ó, királyi Niger,
Hogy sérthettek meg az emberek ily súlyosan!

Hol fenséges tengerként folysz át Szudánon,
Hol ragadozó homokkal vívod harcaid,
És mikor már közeledsz az óceánhoz,
Közepedrõl már nem láthatók a partjaid.

Rózsaszín pofái vízilovaidnak
Olyanok, akár cölöpre épült csoda-híd,
S a hajócsavarokat is széttörik vad
Krokodiljaid hatalmas farkcsapásai.

Ó, Niger terólad készítek másfajta,
Sosemvolt térképet, melynek örülhet a szem,
Helyezek a gyöngéd, zöldellõ atlaszra
Szalagot, aranybrokátból szabva, szélesen.

Vérszín rubinokat teszek alul, balra —
Ez a fémbõl öntött, furcsa istenek hona.
Emberkoponyákkal s elefántagyarral
Ki ásta el õket Benin horhosaiba?

Szokoto bozótosára, kissé jobbra,
Az atlaszra óriási smaragdot rakok, —
Gazdagok a falvak itt, vadászni jó, s a
Népük, mint madár, dalol, mind vígak, szabadok.

Arrébb halovány opált, amelyben titkok
Rejlenek, kék és piros lángok villódzanak,
S felidézi nékem a szongáji síkot
S a szongáji szultán házát: agyagfalakat.

És csodás gyöngyszemmel jelölöm meg
Timbuktut, fehér tetõk tündöklõ városát,
Meghökkenve száll a kánya is fölötte,
Látva sivatag szivében mimózák hadát.

Látva sok-sok barna, vesszõkarcsú lányát
(Balzsamoknál részegítõbb a leheletük),
S szökõkútjait s piros rózsák virágát, —
Költõiskolák a mestert övezik velük.

Afrika szive daloktól, lángolástól
Eleven, s tudom, ha olykor az ember fia
Álmokat lát, amilyent sohase máskor,
A te szeled hozta Õket hozzánk, Afrika.


Другие переводы:

  • Чешский
    Мария Марчанова
    Niger

А вот еще:

Me and You

Yes I know, me and you - we aren't alike, / I have come from far away soils, / And it's not the guitar I like, / It's the sound of violent tonsils. / / Its not for the buildings or roads / Not for the dresses or fashion - / I spell out my poems for dragons, / For the clouds, ...

Giraffe

Today I can see that your look is especially sad / And your arms are especially fragile, as if made of chaff. / Listen, my dear: far away, by the shores of Lake Chad, / Roams the exquisite giraffe. / / It was granted the gift of proportion, voluptuous grace, / And its skin is adorned wi...

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...