• Язык:
    Литовский (Lietuvių)
Источник:

Barbarai

Kai kraštas prarado malonę Dangaus nepastovią
Ir sostinėn įžengė barbarų rūsčios galybės,
Karališką guolį iškėlė į aikštę valdovė
Ir laukė jame, nepridengusi kūno nuogybės.

Skambėjo trimitai. Ir gatvėmis vėliavos skriejo,
Lyg rudenio lapų sutręšusių ištisas pluoštas.
Bangavo jų šilkas rytietiškas, plaikstomas vėjo,
Lietais gryno aukso kutais žaižaruojančiais puoštas.

Ir buvo jos grožis — grakštumas pasiutusios liūtės,
Tamsumas akių — apie laimę laukinę bylojo,
Ir perlų tinklelį kilnojo įaudrintos krūtys,
Ir ryškūs karoliai virpėjo ant rankų ir kojų.

Ir lėkė jos šauksmas kaip liutnios garsai sidabriniai:
„Skubėkite, didvyriai, nuožmūs ginkluoti grobuonys!
Beglobės tokios jūs dar nesate moters kankinę,
Ir niekieno kito nebus jums saldesnės dejonės!

Te persmeigia vinys be gailesčio pasmerktą kūną!
Skubėkit, galiūnai šarvuoti, iš tolo atkakę!
Te niršta jūs širdys ir liūdesio sklidinos būna
Ir sirpsta raudonos lyg purpuras vynuogių kekių!

Ilgėjausi jūsų, atšiaurūs narsuoliai plieniniai,
Svajojau stebėdama jūsų stovyklų pašvaistę.
Pirmyn! Sudraskykit pražydusią kančiai krūtinę.
Heroldas sugros — imkit viską, ko drįsote geisti."

Ir padavė vergas, kuris tos akimirkos laukė,
Ant vario padėklo heroldui sidabro trimitą.
Bet barbarų vyrai išdidūs tik antakius raukė,
Žygius prisiminę per ledą, sniegais užpustytą.

Jų sielas pripildė tėvynės padangė ir kopos,
Ir linksmas čiulbėjimas paukščių jų girioj gimtojoj,
Jų draugių ir motinų mėlyni žvilgsniai... ir strofos,
Kurias apie moterų garbę jų dainiai giedojo.

Triukšminga minia kunkuliavo, užtvindžiusi aikštę.
Pietų danguje ugniaspalvė vėduoklė nebluko.
Bet žirgą sustabdė grėsmingos genties kunigaikštis
Ir, paniekos kupinas, šiaurėn kariauną pasuko.

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Варвары» на литовский язык.

Варвары

Когда зарыдала страна под немилостью Божьей
И варвары в город вошли молчаливой толпою,
На площади людной царица поставила ложе,
Суровых врагов ожидала царица, нагою.

Трубили герольды. По ветру стремились знамена,
Как листья осенние, прелые, бурые листья.
Роскошные груды восточных шелков и виссона
С краев украшали литые из золота кисти.

Царица была — как пантера суровых безлюдий,
С глазами — провалами темного, дикого счастья.
Под сеткой жемчужной вздымались дрожащие груди,
На смуглых руках и ногах трепетали запястья.

И зов ее мчался, как звоны серебряной лютни:
«Спешите, герои, несущие луки и пращи!
Нигде, никогда не найти вам жены бесприютней,
Чьи жалкие стоны вам будут желанней и слаще!

Спешите, герои, окованы медью и сталью,
Пусть в бедное тело вопьются свирепые гвозди,
И бешенством ваши нальются сердца и печалью
И будут красней виноградных пурпуровых гроздий.

Давно я ждала вас, могучие, грубые люди,
Мечтала, любуясь на зарево ваших становищ.
Идите ж, терзайте для муки расцветшие груди,
Герольд протрубит — не щадите заветных сокровищ.

Серебряный рог, изукрашенный костью слоновьей,
На бронзовом блюде рабы протянули герольду,
Но варвары севера хмурили гордые брови,
Они вспоминали скитанья по снегу и по льду.

Они вспоминали холодное небо и дюны,
В зеленых трущобах веселые щебеты птичьи,
И царственно-синие женские взоры… и струны,
Которыми скальды гремели о женском величьи.

Кипела, сверкала народом широкая площадь,
И южное небо раскрыло свой огненный веер,
Но хмурый начальник сдержал опененную лошадь,
С надменной усмешкой войска повернул он на север.


Другие переводы:


А вот еще:

Sixth Sense

Fine the wine that loves us, / Good bread baked for our sakes / And the women who torment and tease / Yet please us and in the end let us take them. / / But what do we do with the red / Hue of sunset that lets the sky grow cold / With blue in a still, strange serenity? / What to do ...

The Streetcar That Lost Its Way

While walking down a strange street / I suddenly heard the cawing of crows, / Distant thunder, and the tones of a lute - / Here came a streetcar flying past. / / How I managed to leap to its step / Is beyond me - even in the bright / Daylight it spewed behind itself / In the atmosph...

Pre-Memory

So this is all of life! Whirling, singing. / Oceans, metropolises, deserts, / A desultory reflection / Of what is lost forever. / / A flame rages, trumpets trumpet, / And chesnut-colored horses race, / Then the agitating lips / Of happiness, it seems repeat. / / And sorrow and ...

A Baby Elephant

Right now my love for you is a baby elephant / Born in Berlin or in Paris, / And treading with its cushioned feet / Around the zoo director's house. / / Do not offer it French pastries, / Do not offer it cabbage heads, / It can eat only sections of tangerines, / Or lumps of sugar an...

Words

In the old days, when God cast down / His gaze upon the just created earth, / Words stopped the sun, / Words tore down whole towns. / / The terror-striken stars / huddled round the moon / When words, like pink flaming tongues / Floated down through air. / / The lower levels of ...

On that faraway star, upon Venus...

On that faraway star, upon Venus, / Where the Sun burns golden and brightly. / And on Venus, ah... upon Venus, / The blue leaves of trees they waft lightly. / / And loudly the waters they sing / The river, the fountain, the fall / Their noon song of freedom they ring / That lights u...