Библиография

Український Гумільовський збірник (Випуск 1)

  • Год издания: 2017
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

Серія Філологія. Соціальні комунікації

Том 28 (67) № 2 2017

Київ