Kavalerstas prie Seinų

  • Дата:
Материалы по теме:

Чужие стихи
Nikolajaus Gumiliovo atminimui

Už riedulių ir protiprpų, — beržynas,
Kur stebi raitelį akylas priešas.
Paspaudęs žirgo pentinais,
Jis leidosi risča. Pakalnėj brėžės.

— Užsalės ežeras. Nuvargo riešas.
Apgniaužęs valdžią. Tamsino žiųronžą
Žvarbi drėgmė. Per mylią atsiplėšės
Nuo fronto, jis paivio eskadroną.

Trake gurgėjo katilas/ Ulonai
Žinojo: lig auš nebus atakos.
Tarp skroblų, atsigręžęs į raudonįą
Saulėlydį, jo laukė bivuakas.

Širdis, kaip visada, ritmingai plakės.
Ne, jis nežus. Ne jam išsikirimai,
Ne jam kulkosvaidžio nekantrios šnekos,
Nes jį nuo skilautų serge serafimai.

Auksiniuos vartuos. Jam skirti brendimo
Ir ištvermės dešimtmečai, nemarios
Eiliutės, nepranorstami žaidimai,
Laiminga sostinė, laimėtas karas.