• Язык:
    Чешский (Čeština)

Já a Vy

Я и Вы

Vím, že se k sobě nehodíme:
já z jiné země přišel sem,
než kytarou, spíš okouzlí mne
divošským hlučným nástrojem.

Ne v saloně, kde svět mne vítá,
v kabátě černém, ve fraku,
— já raděj drakům verše čítám,
a vodopádům, oblakům.

Chci milovat jak Arab v poušti,
když padne k vodě, začne pít,
a ne jak rytíř na obrázku
na hvězdy hledět, čekat, snít.

A neumru já před notářem
s doktorem u hlav, na loži,
spíš v propasti nad skalním srázem,
pod břečťanem a ve hloží,

bych nepřišel v ráj protestantský,
jenž pro všechny je uchystán,
leč tam, kde lupič, celník hříšný,
a nevěstka mi řeknou: vstaň!

Другие переводы:


А вот еще: