• Язык:
    Чешский (Čeština)

Já a Vy

Vím, že se k sobě nehodíme:
já z jiné země přišel sem,
než kytarou, spíš okouzlí mne
divošským hlučným nástrojem.

Ne v saloně, kde svět mne vítá,
v kabátě černém, ve fraku,
— já raděj drakům verše čítám,
a vodopádům, oblakům.

Chci milovat jak Arab v poušti,
když padne k vodě, začne pít,
a ne jak rytíř na obrázku
na hvězdy hledět, čekat, snít.

A neumru já před notářem
s doktorem u hlav, na loži,
spíš v propasti nad skalním srázem,
pod břečťanem a ve hloží,

bych nepřišel v ráj protestantský,
jenž pro všechny je uchystán,
leč tam, kde lupič, celník hříšný,
a nevěstka mi řeknou: vstaň!

Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Я и Вы» на Чешский язык.

Я и Вы

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!


Другие переводы: