• Язык:
    Чешский (Čeština)

Paměť

Память

Jenom hadi svlékají se z kůže,

aby duše stárla, vzrůstala.
My však lidé, my jsme na tom hůře:

duše měníme a tělo zůstává.

Vzpomínko, jak pevnou uzdou
 koně,
život vedeš rukou ohromnou,

vypravuj mi o těch, kteří dávno

v tomhle těle žili přede mnou.

První z nich byl nehezký a dlouhý,

rád se v temném houští ukrýval,

déšť zastavit uměl slovem pouhým,

lesní dítě, všecka kouzla znal.

S rezavým psem a lesními stromy

věrnost přátelsky ho pojila.

Vzpomínko, svět neuvěří tomu,

nedokážeš, že jsem to byl já.

Druhý rád měl teplý vítr z jihu,

v každém zvuku slýchal znění lyr.
Říkal, že je život jeho druhem,

pod nohama svět mu prostřen byl.

Mně se nelíbí. To on je právě,

ten, co bohem chtěl a carem být,
na dveře v mém mlčelivém domě

jméno «básník» napsal na svůj štít.

Rád mám muže svobody a činu,

mořeplavce, lovce, vojáka,

ach, jak zvučně vody zpívaly mu,

až mu záviděla oblaka.

Bydlil ve vysokém bílém stanu,

sladký tropů vzduch jak víno pil,

silné muly měl a veď svou karavanu

do pustin, kam běloch nevkročil.

Paměti, ty rok od roku slábneš.
Byl to týž, co duše nepokoj

i veselou svobodu svou změnil

za svátý a vytoužený boj:

Dlouhé pochody a hlad a žízeň,

horečných snů poznal muka zlá.

Dvakrát dotekl se svátý Jiří

hrudi, kterou kulka minula.

Tvrdošíjný, zachmuřený vzdorem,

tvůrce chrámu, který povstal z mhy,
žárlil jsem na slávu Otce kolem

všude, v nebesích a na zemi.

V srdci plamen hořet nepřestane,

až do dne, kdy světlem zaplaven

zdi své zdvihne nový Jerusalem

v rodných polích, v rodném kraji
 mém.

S nebe strašná záře kolem vzplane,

divné vichřice tu budou vát,

to nám z Mléčné dráhy nečekaně

žhavých planet rozkvet celý sad.

Spatřím poutníka, mně neznámého,
— skrývá tvář svou — já však 
pochopím,
až uvidím lva jít v stopách jeho,
a pak orla, letícího s ním.

Vzkřiknu — kdo však pomoci mi
 může,
kdo, ach, nedá umřít duši mé?

Jenom hadi svlékají se z kůže,
my zas jenom duše měníme.

Другие переводы:


А вот еще:

The games

Council's kind, on a bloody arena / for the third day the games are not over, / and completely got crazy hyenas, / breathe with ancient spite anacondas. / / And the elephants, bears and tigers / drunk of blood, battlers ready for sparrings, / bull is strong and experienced fighter - /...

My Thoughts

Why did they come to me my thoughts together? / Like thieves at night in gloomy dusk of suburbs, / Like kites they grim and sinister, they whether / are here for the vengeance fierce and savage? / / The hope has left, the dreams have fleed forever, / My eyes have opened in a great excit...

In the skies

Days have flashed in the golden inflame, / And she-bear was fleeing at night, / Overtake her, prince, overtake, / Lasso her, to the saddle her try. / / Lasso her, to the saddle her try / To strap, in the blue tower at home / Point out at she-bear-night / To your giant Herculean dog....

Recollection

Out at sea, at noon, / sparks dance and the sun glows, / and the bird that's flown too far / sobs with speechless eyes. / / The green sea lured her out, / covered her eyes with mist, / and now she must fly and fly / to the end, high over the silent sea. / / Whimsical whirlwinds...

The Rat

The icon candle flickers, small, / the half-dark nursery is horribly quiet. / The frightened child / hides in the pink lace bed. / / What's that? The house spirit coughing? / He lives there, he's little, he's bald... / Agh! A vicious rat creeps slowly / from behind the wardrobe. / ...

The Choice

He who builds the tower will fall. / He will fall straight down, terribly, / and at the deep bottom of the world's well / he will curse himself for his madness. / / He who pulls the tower down will be crushed, / flattened by stone shards; / and left to lie there, by All-Seeing God, / ...