• Язык:
    Азербайджанский (Azərbaycan)

Mən və Siz

Özgə bir diyardan gəlmişəm bura,
Deyiləm Sizinlə eyni biçimdə.
Xoşuma gəlməyir soyuq gitara,
Vəlışi zurna səsi inlər içimdə.

Cəlb etməyir məni geniş salonlar,
Şeir oxuyuram əjdahalara.
Boş şeydir tünd pencək ədalı donlar.
Varam buludlara, şır-şır sulara.

Şəkildə gözünü ulduza dikən
Cəngavər zatına yoxdur marağım
Su üçün əyilib belini büken
Ərəb tək səhradan gəlsim sorağım.

Can verən deyiləm yorğan-döşəkdə,
Öləcəm həkimsiz və qeydiyyatsız,
Sarmaşıq bürümüş vəhşi xəndəkdə,
Xeyli uzaqlarda, üvansız, adsız.

Axı səliqəli, çox yeri yasaq
Protestant cənnət nəyimə lazım?
Harda suçlu qadın, ya quldur-qaçaq
Dur, - deyə hay salır - odur murazım!


Перевод стихотворения Николая Гумилёва «Я и Вы» на азербайджанский язык.

Я и Вы

Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.

Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам —
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам.

Я люблю — как араб в пустыне
Припадает к воде и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что на звезды смотрит и ждет.

И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще,

Чтоб войти не во всем открытый,
Протестантский, прибранный рай,
А туда, где разбойник, мытарь
И блудница крикнут: вставай!


Другие переводы: