• Язык:
  Литовский (Lietuviškai)
Источник:

Mano valanda

Мой час

Nepatekėjo dar aušra,
Nei ryto, nei nakties nėra,
Ir varnas alkanas sparnais
Mojuoja po langais manais,
Ir gęsta žvaigždės danguje,
Išnykdamos nebūtyje.

Šį mirksnį viską aš galiu:
Nedraugą pult iš pasalų,
Kai jis bejėgis, ir žiauriu
Prislėgt krūtinę košmaru,
Lįst pas merginą patalan,
Kur angelas nušviečia man
Kelius, ir jos atmintyje,
Kaip spindulys nebūtyje,
Įamžint bruožus nešventus,
Kaip grožio simbolius slaptus.

Tykus pasaulis ir baugus,
Girdėtis žingsnis atsargus
Žvėries naktinio, ir sparnai
Pelėdos suplazda aukštai.

Ir šoka jūrų vandenai,
Pakyla rūko pelenai,
Kaip dūmas pypkėje jūreivio,
Kurio lavonas smėly raivos.
Vėjelis ryto nekantrus
Padvelkia, linksmas ir žiaurus,
Keistokai linksmas, kaip ašai,
Žiaurus — tartum lemties lašai.

Kitų gyvenimų kam reik?
Ar jau išgersiu savo greit?
Ar lemta man suvokt tik vieną
Gyvybės žemėje kamieną?
Jūs, kurie miegate giliai,
Kuriems diena neatsiskleis,
Todėl, kad jūsų nežudžiau,
Vienatvės valandas kenčiau,
Rytojaus tamsą leiskit man
Taip pat sutikt vienui vienam.


Другие переводы:

 • Английский
  Бартон Раффел, Алла Бураго
  My Hour
 • Польский
  Збигнев Дмитроча
  Mój czas

А вот еще:

The Eternal

In a tunnel of locked days / where even the sky presses painfully / I can see centuries, I live in minutes, / but I wait for the Sabbath of Sabbaths: / / The end of anxiety, the end of success, the end / to my soul's blind wandering... / Oh time when I too will open my eyes / and kn...

Prelude to Tent

Of you, Africa, deafened by howling / and the clatter of hooves, surrounded by fire and smoke, / it is of you they speak in Heaven, / seraphim whispering your name. / / And opening your Gospel, / the story of your terrible, your wonderful life, / they think of the fumbling new angel /...

The Sahara

All deserts are one tribe, from the beginning / of time, but Arabia, Syria, Gobi - / they're only ripples of the vast Sahara / wave that roared its satanic spite. / / The Red Sea heaves, and the Persian Gulf, / and Pamir stands thick with snow, / but Sahara's sand-floods / run strai...

Dahomey

And the king declared to his general, "Mighty one, / you're as tall as an elephant in our forests, / but not as tall as the triumphant heap / of heads you've cut off. / / "And your courage, O well-tested warrior, / is endless, but so is my kindness. / Observe the sun above t...

Somaliland

I remember that night, that place, / the moon so low in the sky. / / And I remember how I could not look away / from its golden path. / / How light, there. And birds sing. / And flowers bloom above pools, / / And there on the moon no one hears the roaring of lions / filling ev...

Flowers never last long by my side...

Flowers never last long by my side, / Their beauty's a one-day illusion / Followed soon by their fatal conclusion, / Flowers never last long by my side. / / By my side even birds don't live long, / Shiver groaning in mournful, numb manners. / All I witness at dawn are their feathers, ...