• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Eltévedt villamos

Заблудившийся трамвай

Bandukolva ismeretlen utcán,
Varjúkárogást hallottam én,
S lanthúr pengett, mennydörgés csapott rám,
Villamos rohant-röpült felém.

Hágcsójára hogy pattantam én fel,
Oly titok, mit föl se foghatok,
Tüzes ösvényt hasított a légben,
Fényes délben is nyomot hagyott.

Tán eltévedt, száguldván sötétlõn,
Szakadékba csalta az idõ…
Állítsa meg a szerelvényt rögtön,
Állítsa meg, kocsivezetõ!

Késõ. Már a fal mögé kerültünk,
Átvágtuk a pálmaligetet,
Három hídon végigdübörögtünk,
Néva, Szajna és Nílus felett.

És elvillant mellettünk az ablak,
Hol fürkészõ tekintettel áll
Egy vén koldus — éppen az, ki meghalt
Bejrútban egy esztendeje már.

Hol vagyok? A szívem dübbenése
Kopog izgatott feleletet:
Pályaudvaron, ahol a Lélek
Indiájába válthatsz jegyet.

Cégtábla… betûi vérben ázva
Hirdetik: «Zöldséges», — ám e cég
Árusítja káposzták gyanánt a
Halottak lenyisszantott fejét.

Vörös ingben, tõgy formáju arccal,
Nékem is bakó vevé fejem,
Ott hevert a többi közt, lerakva,
Vériszamós ládafeneken.

Három ablak, deszkakerités jön,
Kerti pázsit, szürke, mint a kõ…
Állítsa meg a szerelvényt rögtön,
Állítsa meg, kocsivezetõ!

Masenyka, e házban énekelve
Szövögettél szõnyeget nekem…
Hol van most a hangja és a teste,
Tán a síri éj ölén pihen?

Ó, hogy sóhajtoztál lányszobádban,
S én parókásan, púderesen
Indultam a Cárnõ udvarába,
És többé nem láttalak sosem.

Most értettem meg: a szabadság csak
Másvilági fény, s onnan szökött,
Ahol emberek meg árnyak állnak
A planéta-állatkert elõtt.

S szél fuvall, oly ismerõsen-édes,
S száguld már a híd mögül felém
A lovas cár, vaskesztyûs kezével,
És az égbe rúgó büszke mén.

Mint a pravoszláv hit hû erõdje
Magasodik az Izsák eléd,
Gyászszertartást magamért s elõtte
Masenykáért mondatok misét.

S mégis oly nehéz most lélegezni,
Fáj a szív, az élet mostoha…
Masenyka, hogy így lehet szeretni
S búslakodni, nem hittem soha.


Другие переводы:


А вот еще:

Baby Elephant

My love for you is now a baby elephant / who was born in Berlin or Paris / and treads with padded feet / the rooms of the menagerie owner. / Do not offer him French rolls, / do not offer him c abbage slumps, / he can eat just a quarter of a mandarin, / a lump of sugar or a sweet. / D...

The Leopard

If you don't immediately singe the whiskers off n killed / leopard, its spirit will persecute the hunter. / Abyssinian Lore / / The leopard I killed / is up to witc hcraft / and sorcery in my room / in the deep silence of the nights. / People come in and go away, / last of all she...

With all your empty words’ addresses...

With all your empty words’ addresses / The girl’s besotted and she’s bloomed, / For there she combs her golden tresses, / By festive mood she’s all-consumed. / Now summoned by the church bells ringing / For you she takes her prayer’s refrain. / The sun and s...

Of all the countless stars above...

Of all the countless stars above / I’ve chosen this, our world so gloomy. / And in this world I’ve come to love / Some cheerful pathways set before me. / / And when an unexpected grief / My soul in secret starts assailing, / I peer into sky’s cloudy reef / Until my...

By the fireplace

The shadows gathered... The fire dwindled, / Standing alone, he gazed through the window, / / Arms folded, eyes fixed on the distance, / He spoke of his sadness with bitter persistence: / / "I’ve entered the depths of the lands yet unknown, / My caravan moved eighty days in a...

Hyena

Over the reeds of the tardy Nile, / Where only butterflies and birds / Are found, hides a forgotten tomb / Of a culpable but enchanting queen. / / The nightly mist carries its own deceit, / The moon rises, as a sinful siren, / A pale fog streaks through, / And from a cave, skulks a ...