• Язык:
    Венгерский (Magyarul)
Источник:
  • Baka István Alapítvány

Eltévedt villamos

Заблудившийся трамвай

Bandukolva ismeretlen utcán,
Varjúkárogást hallottam én,
S lanthúr pengett, mennydörgés csapott rám,
Villamos rohant-röpült felém.

Hágcsójára hogy pattantam én fel,
Oly titok, mit föl se foghatok,
Tüzes ösvényt hasított a légben,
Fényes délben is nyomot hagyott.

Tán eltévedt, száguldván sötétlõn,
Szakadékba csalta az idõ…
Állítsa meg a szerelvényt rögtön,
Állítsa meg, kocsivezetõ!

Késõ. Már a fal mögé kerültünk,
Átvágtuk a pálmaligetet,
Három hídon végigdübörögtünk,
Néva, Szajna és Nílus felett.

És elvillant mellettünk az ablak,
Hol fürkészõ tekintettel áll
Egy vén koldus — éppen az, ki meghalt
Bejrútban egy esztendeje már.

Hol vagyok? A szívem dübbenése
Kopog izgatott feleletet:
Pályaudvaron, ahol a Lélek
Indiájába válthatsz jegyet.

Cégtábla… betûi vérben ázva
Hirdetik: «Zöldséges», — ám e cég
Árusítja káposzták gyanánt a
Halottak lenyisszantott fejét.

Vörös ingben, tõgy formáju arccal,
Nékem is bakó vevé fejem,
Ott hevert a többi közt, lerakva,
Vériszamós ládafeneken.

Három ablak, deszkakerités jön,
Kerti pázsit, szürke, mint a kõ…
Állítsa meg a szerelvényt rögtön,
Állítsa meg, kocsivezetõ!

Masenyka, e házban énekelve
Szövögettél szõnyeget nekem…
Hol van most a hangja és a teste,
Tán a síri éj ölén pihen?

Ó, hogy sóhajtoztál lányszobádban,
S én parókásan, púderesen
Indultam a Cárnõ udvarába,
És többé nem láttalak sosem.

Most értettem meg: a szabadság csak
Másvilági fény, s onnan szökött,
Ahol emberek meg árnyak állnak
A planéta-állatkert elõtt.

S szél fuvall, oly ismerõsen-édes,
S száguld már a híd mögül felém
A lovas cár, vaskesztyûs kezével,
És az égbe rúgó büszke mén.

Mint a pravoszláv hit hû erõdje
Magasodik az Izsák eléd,
Gyászszertartást magamért s elõtte
Masenykáért mondatok misét.

S mégis oly nehéz most lélegezni,
Fáj a szív, az élet mostoha…
Masenyka, hogy így lehet szeretni
S búslakodni, nem hittem soha.


Другие переводы:


А вот еще:

By the fireplace

The shadows gathered... The fire dwindled, / Standing alone, he gazed through the window, / / Arms folded, eyes fixed on the distance, / He spoke of his sadness with bitter persistence: / / "I’ve entered the depths of the lands yet unknown, / My caravan moved eighty days in a...

Hyena

Over the reeds of the tardy Nile, / Where only butterflies and birds / Are found, hides a forgotten tomb / Of a culpable but enchanting queen. / / The nightly mist carries its own deceit, / The moon rises, as a sinful siren, / A pale fog streaks through, / And from a cave, skulks a ...

The Sick Man

In my delirium, only the endlessness / Of some sharp lines plagues me, / And the bell incessantly tolls / As a clock, striking eternity. / / It seems to me, that after death it’s how, / With an agonising hope of resurrection, / The eyes get fixed on the surrounding murk, / See...

Childhood

As a child, I liked big, / Honey-scented meadows, / Groves, dry grass, / And in the grass, bovine horns. / / Every wayside shrub shouted / To me: "I’m playing with you, / Pass me by carefully / And you shall know who I am!" / / Only the savage autumn wind, / Howling, wo...

African Night

Midnight descended, impenetrable darkness, / Only the river glistens from the moon, / And across the river, an unknown tribe, / Lighting its fires, makes noise. / / Tomorrow we shall meet and find out / Who is to become the ruler of these parts; / They are helped by a black stone, / ...

Giraffe

Your eyes look at me with especial sadness today, / Your arms give the knees an especially fragile embrace. / Now listen, along Lake Chad’s shore, far away, / An exquisite giraffe makes its pace. / / He’s gracefully slender, with heavenly joy he is blessed, / His skin is ado...