Мой час. Лист 1

Мой час. Лист 1
  • Автор:
    Николай Гумилёв
  • Стихотворение в альбоме. 1919 г. РГАЛИ. Ф. 147. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 4.